Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

AI Machine Learning

Đổi mới y tế với công nghệ trí tuệ nhân tạo (Innovating Medical Technology with Artificial Intelligence)

Đổi mới y tế với công nghệ trí tuệ nhân tạo

Giải pháp Edge AI với công nghệ AI của NVIDIA’s (Edge AI Solutions with NVIDIA’s AI Technologies)

Giải pháp Edge AI với công nghệ AI của NVIDIA's

Trí tuệ nhân tạo vạn vật – Artificial Intelligence of Things (AIoT)

Trí tuệ nhân tạo vạn vật: AI kết hợp IoT.

Ứng dụng AI Vision trong kiểm tra quang học (AI Vision in Automated Optical Inspection)

Ứng dụng AI Vision trong kiểm tra quang học

Sử dụng AI trong kiểm soát chất lượng dược phẩm (AI Vision in Pharma Quality Control)

Sử dụng AI trong kiểm soát chất lượng dược phẩm

Edge AI là gì và vì sao phải cần quan tâm đến Edge AI ?

Edge AI là gì và vì sao phải cần quan tâm đến Edge AI ? Edge hoặc Network Edge là nơi dữ liệu cư trú và được thu thập tại field (hiện trường). Các vấn đề về khả năng mở rộng, tiêu thụ năng lượng...

3 xu hướng kết hợp trí tuệ nhân tạo AI và robot

Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot có thể tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ. AI có khả năng làm cho robot thông minh, học nhanh hơn và sử dụng đám mây để giảm tải thông tin trên các máy chủ vật lý.-...