Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm Cimon SCADA, SCADA Automation, SCADA Integration

Phần mềm Cimon SCADA, SCADA Automation, SCADA Integration

CIMON-SCADA được phát triển dựa trên Windows, được tối ưu hóa cho thiết bị IoT, cho phép điều khiển và giám sát các dây chuyền sản xuất, quy trình kinh doanh của bạn mọi lúc mọi nơi.

 

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/RS (Runtime viewer)

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/RS (Runtime Viewer)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/RS (Runtime viewer)

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/RS (Runtime viewer)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/RS (Runtime viewer)

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/RS (Runtime viewer)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/RS (Runtime viewer)

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/RS (Runtime viewer)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/RS (Runtime viewer)

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/RS (Runtime viewer)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/RS (Runtime viewer)

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/RS (Runtime viewer)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 1-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 1-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 10-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 10-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 5-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 5-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA UNL-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA UNL-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm Cimon SCADA, SCADA Automation, SCADA Integration