Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm Cimon-SCADA

Lượt xem: 915

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm Cimon-SCADA

Link tải phần mềm Cimon-SCADA: Tại đây

Hoặc link gốc: Tại đây

Danh sách driver hỗ trợ: Tại đây

I. Giới thiệu tổng quan về phần mềm Cimon-SCADA

Phần mềm Cimon-SCADA thường được sử dụng trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Phần mềm Cimon-SCADA chứa hai phần mềm con: CimonD là phần mềm con cho phép soạn thảo và CimonX là phần mềm con cho phép chạy ứng dụng.

Cimon-SCADA là hệ thống phần mềm có tốc độ xử lý nhanh, kiến trúc mở, chức năng mạng mạnh mẽ, sử dụng thuận tiện.v.v.

Cimon-SCADA là phần mềm được thiết kế trên cơ sở Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/Serve2003/VISA để xử lý nhiều thông tin với tốc độ cao và sử dụng những chức năng mạnh mẽ như đa công việc, đa luồng, OLE Automation, Activex, nó cung cấp giải pháp cho giám sát và điều khiển từ xa, được sử dụng trong các hệ thống lớn hoặc hệ thống nhỏ.

1. Các đặc trưng của phần mềm Cimon-SCADA

a) Kiến trúc hệ thống mở

Cimon-SCADA được thiết kế với kiến trúc hệ thống mở, có thể liên kết rễ dàng với phần mềm khác.

 • Cimon-SCADA hỗ trợ OLE Automation và chương trình ứng dụng bên ngoài có thể dễ dàng đọc dữ liệu từ Cimon-SCADA.
 • Cimon-SCADA liên kết với cơ cở dữ liệu sử dụng ODBC.
 • Cimon-SCADA sử dụng giao thức CIMON-NET(RS232, TCP/IP) để dễ dàng thay đổi dữ liệu giữa các Cimon-SCADA. Dữ liệu của Cimon-SCADA có thể được thiết lập hoặc đưa vào bởi hệ thống khác.
 • Sử dụng OCX như trang đồ họa.

b) Hỗ trợ hàng loạt mạng

CIMON-SCADA hỗ trợ hệ thống dự phòng cần thiết cho hệ thống lớn

 • CIMON-SCADA sử dụng đầy đủ chức năng mạng của hệ điều hành Windows
 • CIMON-SCADA hỗ trợ nhiều loại cấu trúc mạng như Stand Alone, Peer to Peer, Client/Serve.
 • CIMON-SCADA hỗ trợ hàng loại giao thức

c) Liên kết mối quan hệ cơ sở dữ liệu

CIMON-SCADA có thể được liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng ODBC, CIMON-SCADA hỗ trợ SQL, ứng dụng DB như sửa, thêm, xóa bản nghi.

d) Hỗ trợ Internet

CIMON-SCADA được sử dụng trong Internet Web Serve, trạng thái thiết bị hiện thời có thể được giám sát và điều khiển với Web-Browser từ máy tính từ xa.

e) Trang đồ họa

CIMON-SCADA cung cấp hàng loạt kiểu Wizard và thư viện Symbol, hệ thống có thể định dạng rễ dàng, đối tượng có thể được đăng ký như một thư viện Symbol và sử dụng mọi nơi khi cần thiết, rễ dàng để mở rộng hệ thống, CIMON-SCADA cung cấp thành phần OCX được phát triển bởi nhà cung cấp thứ 3, như là đối tượng trong CIMON-SCADA.

f) Mã lệnh (Basic Script)

CIMON-SCADA hỗ trợ ngôn ngữ Basic script, bạn có thể sử dụng CIMON-SCADA script rất rễ mà không cần đào tạo đặc biệt. CIMON-SCADA cung cấp hàng trăm hàm bao gồm liên kết đối tượng OLE và vào/ra file, đặc biệt, CIMON-SCADA cung cấp chức năng đến hỗ trợ SQL, vì vậy bạn có thể truy vấn và tìm kiếm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

g) Tương thích dữ liệu với hàng loạt ứng dụng

 • Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Tag tương thích với Microsoft Exel
 • Sử dụng báo cáo với Microsoft Excel, Word, v.v.
 • Sử dụng nhiều định dạng đồ họa, như Auto-CARD, Photoshop, Core Draw, v.v

2. Những tính năng chính trong phần mềm Cimon-SCADA

a) Thu thập dữ liệu thời gian thực

 • Hỗ trợ hàng loại I/O Drivers
 • Sử dụng chức năng Networks tối đa
 • Hiệu quả cao thông qua dữ liệu kiểu Event

b) Quản lý cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Thuận tiện quản lý với kiểu và hàm.
 • Chức năng Tìm/Thay thế rất thuận tiện
 • Tương thích cơ sở dữ liệu với Excel
 • Analog/Digital/String/Group Tag
 • Virtual Tag: Simulation, Tag cho biến nội.

c) Cảnh báo (Alarm)

 • Ưu tiên công việc trong hệ thống
 • Quản lý cảnh báo bởi vùng và ưu tiên
 • Tổng kết cảnh báo, tệp, máy in, cảnh báo âm thanh, gọi trang
 • Tag cảnh báo Digital, ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON, ON<->OFF
 • Tag cảnh báo Analog, thay đổi giá trị.

d) Đồ thị (Trend)

 • Đồ thị thời gian thực / đồ thị quá khứ
 • YT Graph / Multiple Graph / XY Graph / ST Graph

e)  Báo cáo (Reports)

 • Sử dụng mẫu báo cáo được làm từ Excel, Word
 • Sử dụng Excel mà không có chương trình Exel
 • Đầu ra bởi sự kiện

f) Lưu trữ dữ liệu (Data Logging)

 • Lưu lịch sử các giá trị Tag quan trọng trong một thời gian dài
 • Lưu trữ các khoảng thời gian hoặc sự kiện thường xuyên
 • Lưu trữ một tập tin hoặc in
 • Lưu trữ mã câu lệnh
 • Hiển thị lịch sử dữ liệu đã lưu trữ

g) An ninh (Security)

 • Có 100 cấp dành cho nhà điều hành
 • Lưu lịch sử đăng nhập/đăng xuất của nhà điều hành

h) Trình thiết kế đồ họa (Graphic Editor)

 • Trình soạn thảo đồ họa dựa trên đối tượng
 • Làm việc thuận tiện bằng cách sử dụng thanh công cụ
 • Cung cấp trình hướng dẫn và thư viện với nhiều đồ họa khác nhau
 • Tự động liên kết với trình soạn thảo cơ sở dữ liệu
 • Phóng to / Thu nhỏ
 • Tìm / thay thế

j) Màn hình giám sát (Monitor Pages on Runtime)

 • Được liên kết với cơ sở dữ liệu thời gian thực
 • Sử dụng hình ảnh đa dạng
 • Phím chức năng gán theo nhu cầu của người dùng (Phím chức năng và các phím đặc biệt)
 • Chức năng hiển thị Tool-Tip trong vùng cảm ứng
 • Không gian làm việc: Giám sát đồng thời nhiều trang
 • Trình kiểm soát người dùng

k) Mạng (Network)

 • Hệ thống độc lập: Dễ dàng ứng dụng cho tự động hóa
 • Hệ thống phân phối (Phân phối quy trình lớn đến quy trình chi tiết độc lập và dễ dàng chuyển đổi hệ thống Stand-Alone sang hệ thống phân phối)
 • Dự phòng (Ứng dụng vào hệ thống có độ tin cậy cao và hỗ trợ tất cả các thông số kỹ thuật của dự phòng)

l) Hệ thống kiến trúc mở (Open Architecture System)

 • Liên kết với cơ sở dữ liệu liên quan bằng cách sử dụng ODBC
 • Liên kết với chương trình của người dùng bằng cách sử dụng OLE Automation
 • Mở rộng phạm vi áp dụng thông qua việc mở CIMON-NET
 • Sử dụng miễn phí OCX bên ngoài làm đối tượng hoạt ảnh

m) Các chức năng khác (Other Functions)

 • Sử dụng chương trình của người dùng nội bộ các lệnh cơ bản
 • Giám sát / kiểm soát từ xa qua Internet
 • Ghi nhật ký sự kiện quan trọng trong hệ thống
 • Trợ giúp trực tuyến chi tiết
 • Hỗ trợ đa phương tiện

3. Cấu hình

 • Phần mềm phát triển (CimonD) và phần mềm chạy (CimonX)
 • I / O driver
 • Cơ sở dữ liệu thời gian thực
 • Công việc nội bộ
 • Mở rộng hệ thống sử dụng OLE Automation

CIMON-SCADA bao gồm CimonD là một phần mềm phát triển và CimonX là một phần mềm chạy ứng dụng. CimonD có trình quản lý tích hợp để xây dựng và duy trì các hệ thống đa dạng, chẳng hạn như trình quản lý cơ sở dữ liệu để biết thông tin về các Tag thời gian thực và trình soạn thảo đồ họa cho cửa sổ SCADA.

Cơ sở dữ liệu thời gian thực của hệ thống On-Line, được xây dựng bởi CimonD, sẽ liên tục sửa đổi và quản lý bởi CimonX. Dữ liệu đa dạng được lưu trong cơ sở dữ liệu thời gian thực từ các I / O Driver thông qua các trình điều khiển I / O của PLC.

Có những dạng đặc biệt của dữ liệu mà thiết bị không xử lý được, trong CIMON-SCADA chúng sẽ được xử lý dưới dạng dữ liệu kỹ thuật, sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu thời gian thực (CVD) và sẽ được quản lý bởi các chức năng tương ứng trong CIMON-SCADA.

CIMON-SCADA được trang bị cấu trúc hệ thống mở như OLE Automation. Trong trường hợp người dùng tạo một chương trình với mục đích đặc biệt, CIMON-SCADA có thể thực hiện như OLE Automation Server cho chương trình. Thông qua điều này, người dùng có thể tham khảo hoặc sửa đổi thông tin về cơ sở dữ liệu thời gian thực của chương trình.

4. Yêu cầu chung về máy tính

Các yêu cầu tối thiểu về máy tính để thực thi phần mềm hệ thống CIMON như sau.

MụcYêu cầu
   Hệ điều hành (O/S)   Windows 98/Me/2000/Server2003/XP/Vista
   CPU   IBM tương thích trên Pentium (586)
   Bộ nhớ   >= 32MB
   Ổ đĩa mềm   3.5″ 1.44 MB
   Ổ đĩa cứng   >= 200MB
   Màn hình & đồ họa   VGA, SVGA, XGA
   Bàn phím   101 phím
   Chuột   Tùy chọn
   Máy in   Tùy chọn
   Cổng nối tiếp   Nếu cần
   Khác   Bo đa phương tiện (Card âm thanh)
Bo Ethernet (Tag LAN)
Bo liên kết dữ liệu
Bo bus trường
Bản đồ thu nhỏ
Màn hình cảm ứng
Khóa phím (Các tiêu chuẩn)

II. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Cimon-SCADA

Thực hiện theo các bước sau đây để cài đặt phần mềm Cimon-SCADA

Bước 1. Tải phần mềm Cimon-SCADA Tại đây

Bước 2. Tìm đến file cài đặt phần mềm Cimon-SCADA vừa tải về => Click chuột phải vào “setup.exe” => Chọn Run as administrator.

Bước 3. Chọn Yes => Chờ trong vài phút

Bước 4. Chọn Next

Bước 5. Chọn “I accept the terms in the license agreement” => Next

Bước 6. Chọn Next

Bước 7. Chọn Instal => Chờ trong vài phút

Bước 8. Chọn Next

Bước 9. Chọn I accept the license agreement => Next

Bước 10. Chọn Next => Chờ trong vài phút

Bước 11. Chọn Finish

Bước 12. Chọn Finish

Như vậy là đã hoàn thành các bước cài đặt phần mềm Cimon-SCADA. Chúc các bạn thành công!

III. Bắt đầu với phần mềm Cimon-SCADA

1. Bắt đầu với phần mềm con CimonD

Tìm đến thư mục chứa phần mềm CIMON-SCADA sau khi đã cài đặt thành công. Mặc định là “C:\CIMON\UltimateAccess\CIMON SCADA”. Tiếp tục tìm đến file CiMonD.exe => click chuột phải rồi chọn Run as administrator => Chọn Yes.

Hộp thoại sau sẽ xuất hiện

Báo “nếu CimonD chạy mà không có key thì sẽ được lưu dưới dạng demo”.

Nếu thông báo trên xuất hiện, hãy thực hiện tiếp như sau.

1, Đảm bảo rằng key đã được cài đặt trên cổng USB hoặc cổng tương đương của máy tính đúng cách.

2, Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị nhận dạng key. Tệp thiết lập trình điều khiển thiết bị nhận dạng key là hldrv32.exe nằm trong hldinst thư mục của thư mục Cimon.

Sửa chữa như sau:

Tìm đến thư mục chứa file hldrv32.exe, mặc định là “C:\CIMON\UltimateAccess\CIMON SCADA\hldinst”. Tiếp tục tìm đến file hldrv32.exe => click chuột phải rồi chọn Run as administrator => Chọn Yes.

Tiếp đó chọn Netx => Chờ trong giây lát

Tiếp đó chọn Yes

Tiếp đó chọn Finish => Hoàn thành

2. Bắt đầu với phần mềm con CimonX

Tìm đến thư mục chứa phần mềm CIMON-SCADA sau khi đã cài đặt thành công. Mặc định là “C:\CIMON\UltimateAccess\CIMON SCADA”. Tiếp tục tìm đến file CiMonX.exe => click chuột phải rồi chọn Run as administrator => Chọn Yes.

Khi chạy Cimon.exe có thể sẽ xuất hiện một số hộp thoại sau:

Trường hợp 1,Báo ” CIMON sẽ chạy ở chế độ demo vì không có key hoặc thông tin key không hợp lệ. Chế độ Demo cho phép Giao tiếp I / O trong 4 giờ, nhưng không hỗ trợ Mô-đun đặc biệt.”

Trường hợp 2, CIMON sẽ chạy ở chế độ demo vì công cụ triển khai thấp hơn mô-đun chạy thực.

Trong trường hợp này, thoát khỏi CimonX, chọn Database ở menu Tools của CimonD. Nếu cơ sở dữ liệu người quản lý xuất hiện, chọn Save trong menu File  để lưu lại. Thoát CimonD và chạy CimonX lần nữa.

Trường hợp 3, “CIMON sẽ được chạy ở chế độ Demo do Tag đăng kí hơn Tag thực hỗ trợ trong mô-đun chạy thực. Chế độ demo cho phép giao tiếp I / O trong 30 phút, nhưng không hỗ trợ Mô-đun đặc biệt.

Nếu hộp thoại Lỗi như trên được hiển thị, thì phải nâng cấp vì khả năng xử lý dự án lớn hơn một trong những phần hiện đang được cài đặt.

Nếu phiên bản bạn mở không báo lỗi, thì chỉ việc mở phần mềm theo hướng dẫn ở trên và sử dụng một cách bình thường.

Chúc các bạn thành công!

3. Lưu đồ chương trình

Chọn các menu để chỉnh sửa, hãy thiết lập một dự án theo thứ tự trên phần mềm phát triển CimonD. Thứ tự sau đây là ví dụ chung để thực thi dự án. Nếu cần thiết, bạn có thể thay đổi thứ tự. Nhưng, bạn nên bắt đầu từ việc tạo dự án mới. Bạn có thể tham khảo một tiến trình lập dự án tổng thể như sau:

Trong đó:

 • Creating project: Tạo dự án
 • Setting up communication: Thiết lập truyền thông
 • Editing database: Lập cơ sở dữ liệu
 • Editing graphic pages:Thiết kế đồ họa
 • Editing Data Loggings: Lưu trữ dữ liệu
 • Editting reports: Lập báo cáo
 • Run project:Chạy dự án

 

Tham khảo thêm thông tin chi tiết từng sản phẩm Cimon-SCADA

WEB Server

No.ModelTypeDescription
1CM04-SCADA 1-E1 UserDevelopment+Server+Mobile,Web & Network Clients
2CM04-SCADA 5-E2-5 UsersDevelopment+Server+Mobile,Web & Network Clients
3CM04-SCADA 10-E6-10 UsersDevelopment+Server+Mobile,Web & Network Clients
4CM04-SCADA UNL-EUnlimited UsersDevelopment+Server+Mobile,Web & Network Clients

Development System

NoModel NameItemSpecification
1CM01-0075/DS75 TagDevelopment + Runtime + Keylock + Manual
2CM01-0150/DS150 TagDevelopment + Runtime + Keylock + Manual
3CM01-0500/DS500 TagDevelopment + Runtime + Keylock + Manual
4CM01-1500/DS1500 TagDevelopment + Runtime + Keylock + Manual
5CM01-FULL/DSUnlimited TagDevelopment + Runtime + Keylock + Manual

Runtime System

NoModel NameItemSpecification
1CM01-0075/RS75 TagRuntime + Keylock
2CM01-0150/RS150 TagRuntime + Keylock
3CM01-0500/RS500 TagRuntime + Keylock
4CM01-1500/RS1500 TagRuntime + Keylock
5CM01-FULL/RSUnlimited TagRuntime + Keylock

Mobile Server

No.ModelTypeDescription
1APL (Option)Unlimited UsersMobile server with unlimited clients
Bình luận