Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 16. Phần mềm SCADA – Nhóm tag và nhóm đồ thị

Lượt xem: 322

Part 16. Phần mềm SCADA – Nhóm tag và nhóm đồ thị

Trong “Part 16” chúng ta cùng tìm hiểu về trình chỉnh sửa “nhóm tag và nhóm đồ thị” trong phần mềm Cimon-SCADA

1. Trình chỉnh sửa nhóm Tag

Tìm hiểu thêm về tag: Tại đây

CIMON cung cấp công cụ để dễ dàng quản lý tag group hơn. Thông qua các cửa sổ như trình chỉnh sửa nhóm Tag Tag ‘Group Editor’, cửa sổ phác thảo nhóm ‘Group Outline Window’ và cửa sổ chi tiết nhóm ‘Group Details Window’ sẽ dễ dàng theo dõi trạng thái của Tag theo nhóm.

1.1. Thiết lập cửa sổ Group Editor

Chọn ‘Group Editor’ trong menu CimonD, cửa sổ GROUP EDITOR xuất hiện như sau:

 • New Group: Được sử dụng để thêm nhóm mới
 • Add Tag: Được sử dụng để thêm tag vào nhóm. Nếu chọn ‘Add Tag’ cửa sổ sau sẽ xuất hiện

 • Edit: Được dùng để sửa đổi tên tag hoặc tên nhóm đã đăng ký.
 • Delete: Được sử dụng để xóa mục đã chọn
 • Close: Đóng cửa sổ Group Editor
 • ▲ Button : Di chuyển item lên trên
 • ▼ Button : Di chuyển item xuống dưới

1.2. Sử dụng Group Editor

 • 1.Click Tools và chọn Group Editor
 • 2.Click New Group tạo Group1 và Group2

 • 3.Click Add Tag để thêm tag vào group. 1 Group chứa tối đa 8 tag.

 • 4.Chọn Group 1 và click Edit để thay đổi biến của Group 1
 • 5.Chọn Group 2 và click Edit để thay đổi biến của Group 2
 • 6. Sau khi click vào icon New Page trên thanh công cụ của CimonD, môi trường làm việc mới sẽ xuất hiện phía dưới.
 • 7.Click icon Button trên thanh công công cụ của CimonD
 • 8.Sau khi viết tiên Open Group Outline Window, click Next
 • 9.Sau khi chọn Command Expression, chọn như sau: ShowSysPage(1,-1)

Ví dụ: ShowSysPage(Type,Index)

(1,-1), “1” mở cửa sổ phác họa nhóm và “-1” mở trang đầu tiên.

(2,-1), “2” mở của sổ chi tiết nhóm và “-1” mở trang đầu tiên.

 • 10.Click nút Ok
 • 11.Click icon Button trên thanh công cụ của CimonD
 • 12.Nhập tên Open Group Outline Window
 • 13.Click Next
 • 14.Sau đó chọn Command Expression và nhập như sau: ShowSysPape(2,-1)
 • 15. Nếu bạn click nút Ok, thì của sổ sau sẽ xuất hiện

 • 16.Chọn Save và lưu dưới dạng EditGroupPanel.pgx
 • 17.Trên menu CimonX, mở EditGroupPanel.pgx và Run. Nếu bạn click vào nút Open Group Outline Window, Thì màn hình sẽ xuất hiện như sau

 • 18.Nếu bạn click vào Demo.PEN_ANA1 của Value 1, thì màn hình sau sẽ xuất hiện:

 • 19.Nhấn vào nút “Next” ở trên đầu cửa sổ

 • 20. Cửa sổ Value1 xuất hiện. Ở đây là 8 tag của Value 1 được hiển thị tại một thời điểm.

 • 21.Nếu bạn click nút Next ở bên dưới của sổ, thì sẽ trở về trang trước đó.

 • 22. Chọn lại Edit Group Panel Window
 • 23.Click nút Open Group Details Window
 • 24. Của sổ xuất hiện đầu tiên là Valve 1. Có thể di chuyển đến Valve2 bằng nút di chuyển bên phải cửa sổ.

2. Chỉnh sửa các bản đồ thị

Tìm hiểu thêm về đồ thị: Tại đây

CIMON cung cấp công cụ tạo cửa sổ đồ thị dễ dàng hơn. Nếu sử dụng Trend Panel Editor sẽ dễ dàng thực hiện Trend Menu Window và Trend Details Window

2.1. Thiết lập cho Trend Panel Editor

Nếu chọn Trend Panel trên thanh công cụ của CimonD, một cửa sổ Trend Panel Editor sẽ xuất hiện

 • New Panel: Sử dụng để thêm một đồ thị mới. Nếu chọn New Panel, cửa sổ sau sẽ xuất hiện.

 • Panel Name: Nhập tên
 • Multiple Panel: Nếu chọn thì đồ thị sẽ hiện thị kiểu nhiều đồ thị. Nếu không chọn thì đồ thị sẽ hiện thị kiểu YT.
 • Add Tag: Sử dụng để đưa tag vào panel. Nếu chọn Add Tag, cửa sổ sau sẽ xuất hiện.

 • Edit: Dùng để sửa lại tên đã ghi vào panel hoặc thay đổi kiểu mẫu của panel. Hay sử dụng để chỉnh sửa tag đã ghi vào. Nếu chọn một trong số mục ở bên trái panel và click Edit, một hộp thoại sẽ xuất hiện khi bạn chọn Add Tag.
 • Delete: Sử dụng để xóa một đồ thị hoặc một tag.
 • ▲ Button : Di chuyển item lên trên
 • ▼ Button : Di chuyển item xuống dưới

2.2. Sử dụng cửa sổ Trend panel

 • 1.Click Tools và chọn Trend Panel
 • 2. Click Add Tag và thực hiện với 2 đồ thị

 • 3. Click Add Tag chọn những Tag bạn muốn để thêm vào đồ thị 1 hoặc đồ thị 2

Ghi chú:

+ Tối đa 8 tag trên một đồ thị

 • 4. Nếu bạn click vào nút “Edit” sau khi chọn ‘Trend 1[YT Panel]’ thì cửa sổ sau sẽ xuất hiện

 • 5. Click vào ‘Multiple Panel (Step Type)’ và ấn OK
 • 6. Click vào nút “Close” sau khi làm tương tự với ‘Multiple Panel (Step Type)’.
 • 7. Sau khi Click vào icon “New Page” trên thanh công cụ của CimonD, Gán các thông tin cho trang mới như sau:

Page Title: Edit Trend Panel

Page Background: Violet

 • 8. Nhấn enter  “Open Trend panel” sau khi click icon “Button” trên thanh công cụ của CimonD
 • 9. Sau khi click “Next” và chọn “Command Expression”, nhập như sau: ShowSysPage (9, -1)

Ví dụ: ShowSysPage (Type, Index)

+  (9, -1), “9” mở cửa sổ đồ thị, “-1” mở trang đầu tiên

+ (10, -1), “10” mở cửa sổ chi tiết nhóm, “-1” mở trang đầu tiên

 • 10. Click nút “OK”
 • 11. Click biểu tượng “Button” trên thanh công cụ CimonD
 • 12. Nhấn vào nhãn “Open Trend Details Window” và click nút “Next”
 • 13. Sau khi chọn “Command Expression” nhập như sau: ShowSysPage (10, -1)
 • 14. Nếu click nút “OK”, cửa sổ sau sẽ xuất hiện

 • 15. Chọn lưu lại với đuôi mở rộng “EditTrendPanel.pgx”
 • 16. Chọn Run và mở trang “EditTrendPanel.pgx”
 • 17. Nếu click nút “Open Trend Panel Window”, cửa sổ sau sẽ xuất hiện

 • 18. Nếu nhấn “Trend 1”, cửa sổ sau sẽ xuất hiện

 • 19. Bạn có thể chọn những tag thấy ở phần dưới cùng của cửa sổ để hiện thị lên trên đồ thị. Những tag được chọn sẽ được đánh dấu.

 • 20. Nếu click nút Next ở dưới cùng của cửa sổ, thì cửa sổ của trang trước đó sẽ thay thế.

 • 21. Nếu click “Trend 2”, cửa sổ sau sẽ xuất hiện

 • 22. Có thể di chuyển cửa sổ “Trend 2” bằng nút “Move” ở bên trái trên cùng của cửa sổ.

 • 23. Chọn trở lại “Edit Trend Panel Window” và click nút “Open Trend Details Window”.
 • 24. Cửa sổ “Trend 1” sẽ xuất hiện

Bình luận