Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet ICP DAS

Showing 1–16 of 34 results

Bộ chuyển đổi DeviceNet Slave sang DCON Master ICP DAS I-7241D

I-7241D-G
DeviceNet Slave / DCON Master Gateway
I-7241D-G CR
DeviceNet Slave / DCON Master Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi DeviceNet Slave sang Modbus RTU Master ICP DAS I-7242D

I-7242D-G
DeviceNet Slave / Modbus RTU Master Gateway
I-7242D-G CR
DeviceNet Slave / Modbus RTU Master Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi DeviceNet Slave sang Modbus TCP/RTU/ASCII Master ICP DAS GW-7243D

GW-7243D-G CR
DeviceNet Slave / Modbus Master Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/RTU/ASCII Slave sang DeviceNet Master ICP DAS GW-7434D

GW-7434D-G
Modbus/TCP server to DeviceNet master Gateway
GW-7434D-G CR
Modbus/TCP server to DeviceNet master Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB sang DeviceNet ICP DAS I-7565-DNM

I-7565-DNM-G CR USB/DeviceNet Master communication Converter with D-sub 9-pin connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng DeviceNet 1 cổng I/O Expansion ICP DAS CAN-8124

CAN-8124-G DeviceNet Embedded Device with 1 I/O Expansion

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng DeviceNet 2 cổng I/O Expansion ICP DAS CAN-8224

CAN-8224-G DeviceNet Embedded Device with 2 I/O Expansions

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng DeviceNet 4 cổng I/O Expansion ICP DAS CAN-8424

CAN-8424-G DeviceNet Embedded Device with 4 empty slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng CAN ICP DAS PISO-CAN100U-D

PISO-CAN100U-D CR 1-Port Isolated Protection Universal PCI CAN Communication Board with 9-pin D-sub connector (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng CAN ICP DAS PISO-CAN100U-T

PISO-CAN100U-T CR 1-Port Isolated Protection Universal PCI CAN Communication Board with 5-pin Screw Terminal Connector (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng DeviceNet Master ICP DAS PISO-DNM100-D

PISO-DNM100-D DeviceNet firmware built-in and one standalone intelligence CAN communication port with D-Sub 9-pin connector for PCI bus system

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng DeviceNet Master ICP DAS PISO-DNM100-T

PISO-DNM100-T DeviceNet firmware built-in and One standalone intelligence CAN communication port with 5-pin screw terminal connector for PCI bus system

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng DeviceNet Master ICP DAS PISO-DNM100U-D

PISO-DNM100U-D DeviceNet firmware built-in and one standalone intelligence CAN communication port with D-Sub 9-pin connector for universal PCI bus system

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng DeviceNet Master ICP DAS PISO-DNM100U-T

PISO-DNM100U-T DeviceNet firmware built-in and One standalone intelligence CAN communication port with 5-pin screw terminal connector for universal PCI bus system

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng DeviceNet Multi-Slave ICP DAS PISO-DNS100U-D

PISO-DNS100U-D 1 Port Intelligent DeviceNet Multi-Slave Board with 9-pin D-sub connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI 1 cổng DeviceNet Multi-Slave ICP DAS PISO-DNS100U-T

PISO-DNS100U-D 1 Port Intelligent DeviceNet Multi-Slave Board with 9-pin D-sub connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet ICP DAS