Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 22. Phần mềm SCADA – Part

Lượt xem: 794

Part 22. Phần mềm SCADA – Part

Trong “Part 22” chúng ta cùng tìm hiểu về đối tượng “Part” trong phần mềm Cimon-SCADA

1. Chỉnh sửa Part

Chức năng này được dùng để tạo đối tượng và lưu nó vào thư viện hoặc sử dụng nó làm chức năng Switch/Lamp

 • Click “Tools” và chọn “Part Editor”
 • Click “New Part” để tạo một đối tượng

 • Nhập số và tên của part

Nếu viết tên là “Test” và click “OK”, có thể thấy trang hiện như hình bên dưới. Bây giờ, có thể tạo bất kỳ đối tượng nào mong muốn trên trang này như hình ảnh bên dưới.

Tuy nhiên, những đối tượng như Trend, Alarm, Chart thì không có sẵn trong mục đối tượng Part

 • Sau khi tạo đối tượng, click đối tượng và kéo nó vào “Part Editor” như hình dưới đây

  • Edit Part: Chỉnh sửa đối tượng Part đã chọn
  • Remove Part: Xóa đối tượng part còn lại
  • Change No.(Name): Chỉnh sửa thuộc tính part được chọn
  • Find: Tìm ra đối tượng Part thông qua tên hoặc số
  • Import Part: Lấy đối tượng part từ dự án khác

 • Sau khi chọn đối tượng part, click “Import”. Sau đó, có thể thấy của sổ “Import Option” bên dưới và chọn một trong các tùy chọn

  • Change No.(Add parts to the end of Data)

Nếu chọn, có thể thêm các đối tượng part được chọn từ số đối tượng part đã có. Số lượng đối tượng part được nhập bắt đầu từ 2.

  • Maintain No. (The same No. of Part will be replaced)

Nếu chọn, đối tượng part tồn tại sẽ bị xóa và đối tượng part nhập sẽ được lưu. Số đối tượng nhập bắt đầu từ 1.

  • Maintain No. (The Same No. of Part will be added to the end of Data)

Nếu chọn, các đối tượng part được chọn sẽ lưu sau số đối tượng part đã có. Ví dụ, đã có các đối tượng part 1 và part 3 và sẽ nhập 4 đối tượng part khác nhau từ dự án khác như hình:

Kết quả sẽ như hình sau đây

Bình luận