Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 21. Phần mềm SCADA – Menu

Lượt xem: 369

Part 21. Phần mềm SCADA – Menu

Trong “Part 21” chúng ta cùng tìm hiểu về tạo mới, xóa, chỉnh sửa,.v.v với “Menu” trong phần mềm Cimon-SCADA

Với chức năng này, người dùng có thể tạo menu và thanh công cụ riêng cho môi trường CimonX. Cũng như thư mục menu mặc định, người dùng có thể tạo thư mục menu mới bằng cách sử dụng biểu thức lệnh. Những trình đơn menu chính của CimonX không được chỉnh sửa.

1. Chỉnh sửa menu

Nếu click “Tools” và chọn “User Menu” , hộp thoại  “User Menu Editor” sẽ xuất hiện như sau:

 • Add

Sử dụng để thêm một mô hình menu mới hoặc thay đổi tên mô hình. Nếu không có mô hình nào được chọn trong danh sách “User Menu Models” thì hộp thoại sau sẽ hiện thị

Nếu chọn “Yes” mô hình menu mặc định sẽ được thêm vào hệ thống, nếu không thì hộp thoại “User Menu Editor” sẽ xuất hiện.

Nếu chọn một mô hình cũ trong danh sách “User Menu Model”, tên của mô hình sẽ được thay đổi.

 • Edit

Hiện thị hộp thoại “User Menu Editor” , mô hình menu người dùng đã chọn.

  • Add Menu: Thêm menu phụ hoặc nút menu

  • Caption: Tên hiển thị của menu
  • Category: Chọn vị trí của mục menu mới
  • Type: Chọn menu hoặc nút menu
  • Menu: Menu phụ
  • Menu button: Nút menu
  • Command: Trong trường hợp menu là loại nút, có thể thêm hành động vào nút menu
 • Edit Menu: Chỉnh sửa một mục menu đã chọn (Mục menu mặc định của hệ thống cũng có thể sửa đổi)
 • Delete Menu: Xóa một mục menu đã chọn (Mục menu mặc định của hệ thống cũng có thể xóa được)
 • Edit Icon: Chỉnh sửa biểu tượng đã chọn

  • Pencil tool : Tự tạo hình dạng đồ họa
  • Fill tool: Tô màu vào vùng được chọn
  • Undo, Redo tool: Công cụ hoàn tác, làm lại
  • Pick Color tool : Trích xuất một màu
  • Line tool : Vẽ đối tượng đường
  • Copy and paste tool: Sao chép và dán
  • Rectangle tool : Vẽ đối tượng hình chữ nhật
  • Circle tool : Vẽ đối tượng hình tròn
  • Ellipse tool : Vẽ đối tượng hình elip
  • Clear : Xóa ảnh
  • Import from File : Nhập biểu tượng hình ảnh từ thư mục khác
 • Import: Lấy mô hình menu người dùng từ tệ hiện có
 • Export: Lưu một mô hình menu người dùng đã chọn vào tập tin

2. Chỉnh sửa Menu và Thanh công cụ

Khi thêm vào menu hoặc nút menu, mục menu đã thêm sẽ được hiển thị trong danh sách mục menu, có thể thêm mục menu này trong menu người dùng bằng cách kéo và thả.

Chọn một mục menu được thêm vào, sau đó kéo đến menu phía trên và thả, mục menu được thêm vào như sau:

Có thể xóa một mục menu bằng cách kéo mục đó ra bên ngoài menu và thả

Click “OK” để lưu mô hình menu người dùng đã chỉnh sửa.

3. Ứng dụng của menu người dùng

Mô hình menu người dùng có thể áp dụng tại thời điểm ban đầu của hệ thống và thời gian đăng nhập của người dùng

Thời gian ban đầu của hệ thống

Trong hộp thoại “CimonX configuration”,  chọn “Use User Menu” và chọn mô hình menu người dùng và đăng kí trong phần tổ hợp.

Thời gian đăng nhập của người dùng

Trong trang người dùng “Security Properties”, chọn User Menu “use” và chọn mô hình menu người dùng đã đăng ký trong menu phụ.

Bình luận