Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 20. Phần mềm SCADA – Bảng dữ liệu

Lượt xem: 328

Part 20. Phần mềm SCADA – Bảng dữ liệu

Trong “Part 20” chúng ta cùng tìm hiểu về “Bảng dữ liệu” trong phần mềm Cimon-SCADA

Với đối tượng bảng dữ liệu, có thể hiện thị dữ liệu từ mô hình ghi dữ liệu trong đối tượng mạng lưới. Có thể theo dõi dữ liệu lịch sử và sao chép vào clipboard để phân tích.

1. Đối tượng bảng dữ liệu

Đối tượng bảng dữ liệu sẽ được hiện thị như trên. Nó có tiêu đề cột, cột thời gian ở bên trái và thanh công cụ ở dưới cùng

Thanh công cụ có cấu hình thời gian, trở lại, chuyển tiếp, sao chép vào clipboard và in.

2. Tạo đổi tượng bảng dữ liệu

Click “Draw” và chọn “Log Data Sheet” và click vào trang

Nếu bạn bấm đúp vào cột, hộp chỉnh sửa sẽ xuất hiện

Trong hộp thoại chỉnh sửa cột, có thể đặt tên tag, tiêu đề, định dạng và độ dài

Cột đầu tiên (cột 0) là thời gian, có thể đặt định dạng về thời lượng hiển thị thời gian

3. Ví dụ về đối tượng bảng dữ liệu

Trong CimonX, đối tượng bảng dữ liệu được hiển thị như sau

  • Time Setup: Thiết lập thời gian bắt đầu và khoảng thời gian hiển thị

  • Backward: Hiển thị dữ liệu ngược theo trang
  • Forward: Hiển thị dữ liệu chuyển tiếp theo trang
  • Copy: Sao chép dữ liệu vào clipboard, có thể dán dữ liệu vào bảng Excel.
  • Print: In dữ liệu
Bình luận