Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 18. Phần mềm SCADA – Web Server

Lượt xem: 1718

Part 18. Phần mềm SCADA – Web Server

Trong “Part 18” chúng ta cùng tìm hiểu về “Web Server” được hỗ trợ trong phần mềm Cimon-SCADA

Web Server được sử dụng để giám sát và điều khiển hệ thống thông qua mạng internet. Có thể truy cập máy chủ Web CIMON-SCADA thông qua trình duyệt web internet (Internet Explorer 8 hoặc những phiên bản cao hơn)

1. Thết lập Web Server

Yêu cầu hệ thống của máy tính cho máy chủ Web

 • Hệ điều hành: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003,2008.
 • Microsoft .NET 3.5 SP1
 • Mạng: mạng nội bộ hoặc internet, sử dụng IP tĩnh hoặc động.
 • Giấy phép phiên bản WS

Yêu cầu hệ thống của máy tính cho máy khách

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows
 • Microsoft .NET 3.5 SP1
 • Trình duyệt web: Internet Explorer 8 hoặc phiên bản cao hơn

Cài đặt phiên bản WS qua USB

 • 1, Cắm phiên bản WS USB vào PC máy chủ web và chạy CimonD

Click “Tools” => “Database” và click “File” => “Save”

 • 2, Click “Help” => “About CimonD” và kiểm tra phiên bản trong USB.

Hình trên là: CM1-0010/WS

Cài đặt máy chủ HTTP

 • 1, Nhấp vào “Tools” => “Network” => “Web server”

 • 2, Click “Web(Http) Server Setting” và click “Http(Web) Server Setting”

 • 3, Thiết lập máy chủ Web như sau

  • Web Server Root Folder (Thư mục gốc của máy chủ)

Máy tính khác phải tải xuống cá tệp Html và chương trình máy khách lấy từ máy chủ chính. Chọn thư mục gốc, nơi các tệp đó sẽ được lưu. Khi chương trình CimonX chạy, các tệp Html và chương trình khách sẽ được lưu tự động vào thư mục này.

  • Http Address (Địa chỉ Http)

Ghi địa chỉ IP hoặc tên miền mà máy khác sử dụng kết nối qua trình duyệt internet explorer.

Có thể đổi tên miền từ công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi IP động sang IP cố định

  • Http Port Number (Số cống Http)

Ghi số cổng để kết nối máy khách với máy chủ trong lần đầu tiên. Số cổng không bị chặn bởi tường lửa. Số cổng mặc định là 80. Nếu sử dụng số cổng khác thì phải được đưa vào địa chỉ kết nối internet cho web. Ví dụ: Nếu số cổng là “8080” và địa chỉ IP là 172.168.10.17 và tên tệp html là “Default” thì địa chỉ internet sẽ là: http://172.168.10.17:8080/Default.htm.

  • Html File Name (Tên tệp Html)

Khi máy khách kết nối với máy chủ lần đầu tiên, tệp Html này sẽ được kết nối. Nếu địa chỉ IP là 172.168.10.17, tên tập tin Html là “Default” thì địa chỉ internet sẽ là: http://172.168.10.17/Default.htmlm.

  • Homepage Title (Tiêu đề trang chủ)

Nếu không có tiêu để, thì trang web sẽ hiện thị không có tiêu đề như sau:

  • Local IP address (Địa chỉ IP cục bộ)

Được sử dụng khi địa chỉ IP Http không giống với đại chỉ IP của PC khi CimonX hoạt động. Địa chỉ IP cục bộ thường được sử dụng để chuyển tiếp cổng.

  • Communication Port Number (Số cổng giao tiếp)

Ghi số cổng liên lạc giữa máy khách và CimonX. Sử dụng số cổng mà tường lửa cho phép và có thể mở số cổng UDP tại tường lửa (nếu cần).

  • Starting page in Client (Trang bắt đầu ở máy khách)

Chọn trang đầu tiền sẽ mở khi máy khách đăng nhập vào hệ thống qua Internet Explorer. Nếu không chọn, thì trang ban đầu của dự án sẽ được mở ra.

  • No Controled by Client (Không bị điều khiển bởi máy khách)

Được dùng khi không muốn điều khiển hệ thống qua trình duyệt internet explorer. Mặc định ban đầu là có thể kiểm soát hệ thống qua trình duyệt internet explorer.

Bảo mật

Tham khảo tính năng bảo mật Tại đây

Phải đăng nhập để truy cập máy chủ web. Do đó phải có ít nhất một ID được đăng kí.

Chọn “Tools” => “Security”

Chạy CimonX

Chạy CimonX và chọn “View” => “System Status” để xác minh máy chủ web hoạt động đúng. Nếu hiển thị “172.168.10.17 Connect” thì máy chủ web đang hoạt động tốt.

Nếu máy chủ web hoạt động bình thường thì máy chủ http sẽ tự động chạy. Tiêu đề trang web (http://172.168.10.17:8080) phải giống trong phần cài đặt máy chủ.

Nếu thông báo lỗi như hình dưới đây thì có hai lý do:

 • 1, Trong trường hợp có nhiều chương trình máy chủ http giống nhau đang cùng hoạt động.

Xóa tất cả các chương trình máy chủ HTTP trong trình quản lý tác vị của Windows. Mở lại CimonX và chạy mới chương trình http.

 • 2, Trong trường hợp có các chương trình máy chủ web khác

Đóng chương trình CimonX và máy chủ http và thay đổi số cổng http “Http Port Number” tại “Web(Http) Server Setting”

2. Kiểm tra kết nối máy chủ web

Sau khi thiết lập tất cả máy chủ web và chạy CimonX, mở Internet Explorer tại máy máy khách và kiểm tra kết nối.

 • Chạy Internet Explorer (Trình duyệt web)

Nếu phiên bản OS của máy khách cao hơn Vista, thì chạy Internet Explorer với quyền quản trị viên. (Run as administrator)

Mở Internet Explorer và viết địa chỉ máy chủ Web.

Nếu đây là đầu tiên kết nối với máy chủ web, các thông báo bên dưới có thể bật lên

 

 

 

 

 

Để giải quyết vấn đề này, chọn “Internet Explorer” => “Tools” => “Internet Options” => “Security”.

Click ““Custom level…”

Chọn ““Prompt” tại “Download signed ActiveX controls”

 • Tải xuống chương trình máy khách

Khi click “Install”, hộp thoại “Input Server Url/IP” sẽ xuất hiện. Ghi địa chỉ IP tại đây. Nếu số cổng http không phải mặc định là “80”, hãy viết số. Ví dụ: 172.168.10.17:8080

Sau quá trình tải xuống kết thúc, hộp thoại “User Log In” sẽ xuất hiện. Viết ID người dùng và mật khẩu đã thiết lập tại CimonD.

Máy khách kết nối với máy chủ chính.

3. Xem / Điều khiển máy chủ

 • 1, Click “Tools” => “Security”

 • 2, Click “New User” để tạo ID và mật khẩu người dùng. Tham khảo hướng dẫn về mục “Security” để biết thêm chi tiết. Và ID và mật khẩu này sẽ được sử dụng khi khách hàng đăng nhập vào máy chủ.
 • 3, Click “Tools” => “Network”

 • 4, Chọn “View/Control Server” tại “View/Control Server”
 • 5, Click “Local Setup”

 • 6. Viết địa chỉ IP PC tại “Primary IP Address”. Nếu không biết địa chỉ IP, thì click “Network Adapter Information” => Chọn LAN. Nếu chọn “Use Dynamic IP”, chọn LAN thì địa chỉ MAC sẽ được thiết lập.

 • 7, Ghi lại số cổng tại “Port No.”. Nếu ghi là “0”, số cổng thật của nó sẽ là “UDP 51000”.
 • 8, Thiết lập thời gian chờ xuất tín hiệu “Time-Out”

4. Cài đặt kết nối CIMON-VIEW

 • 1, Mở chương trình “Cimon View”

 • 2, Click biểu tượng “Local Setup” và viết địa chỉ IP hiện tại của máy tính tại “Primary IP Address”.

 • 3, Click biểu tương “Connect” và lựa chọn cài đặt kết nối

 • 4, Chọn “Server Redundancy” nếu nó là hệ thống dự phòng. Ghi địa chỉ IP của máy chủ tại “Server Redundancy” (“2# IP Address” xuất hiện khi chọn “Server Redundancy”).
 • 5, Nếu chọn “Auto Connecting program starts” thì Cimon View sẽ ghi nhớ cài đặt kết nối cuối cùng và sẽ tự động kết nối với máy chủ.
 • 6, Nếu chọn “Auto Connecting when time-out”, Cimon View sẽ tự động kết nối lại với máy chủ khi ngắt kết nối.
 • 7, Chọn số cổng tại “Socket No.”. Nó phải cùng số cổng với số cổng COM của “Local Setup” trong CimonD. (Máy chủ chính => CimonD => Tools => Network=> Load Setup), nếu đó là máy chủ dự phòng, cả hai số cổng phải tương tự.
 • 8, Viết địa chỉ IP của máy chủ  PC tại “#1 IP Address”.
 • 9, Viết ID và mật khẩu đã lưu trong CimonD.
 • 10, Click “OK” để kết nối với máy chủ

5. Những hạn chế của chứa năng Web server

Có một số hạn chế về chức năng đối với máy khách Web không thực hiện được nhưng máy chủ Web vẫn thao tác được các chức năng sau:

 • Schedule (Lập lịch)
 • Report, Event Report và Min Report (Báo cáo)
 • Recipe (Thiết lập công thức)
 • RealtimeGraph và User Log DB (Biểu đồ thời gian thực và nhật ký người dùng)
 • ODBC
 • Audio Player (Trình phát âm thanh)
 • Short Key (Phím tắt)
 • ActiveX (Hoạt động)
 • Define Tag Action và Run tag action for tag value change at tag (Database) và Main Script. (Xác đinh hành động tag và chạy hành động tag để thay đổi giá trị tag tại Database và chương trình điều khiển chính)
Bình luận