Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Màn hình cảm ứng công nghiệp Capacitive Touch Monitor (TM-PC Series)

Màn hình cảm ứng công nghiệp điện dung Capacitive Touch Monitor (TM-PC Series) TAICENN

TM-PC series industrial monitor supports panel mount and VESA 75/100 mount methods. It can be connected to 1* VGA and 1* DVI display port, equipped with EETI touch controller; support multi-points (max. up to 10 points) touch.

Showing 1–16 of 19 results

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.4 inch TAICENN TM-PC104

10.4-inch, 10 points Pcap. touch, 1024*768 | 350nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1 inch TAICENN TM-PC121

12.1-inch, 10 points Pcap. touch, 1024*768 | 350nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 13.3 inch TAICENN TM-DPC133

Wide 13.3-inch, 10 points Pcap. touch, 1920*1080 | 400nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15 inch TAICENN TM-DPC101

Widescreen 10.1-inch, 10 points Pcap. touch, 1280*800 | 350nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15 inch TAICENN TM-PC150

15.0-inch, 10 points Pcap. touch, 1024*768 | 350nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15 inch TAICENN TM-PCA150

15.0-inch, 10 points Pcap. touch, 1024*768 | 350nits, 1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI, 1*DP

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch TAICENN TM-PC156

15.6-inch widescreen, 10 points Pcap. touch, 1366*768 | 500nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch TAICENN TM-PC156H

15.6-inch widescreen, 10 points Pcap. touch, FHD 1920*1080, 400nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch TAICENN TM-PCA156

15.6-inch widescreen, 10 points Pcap. touch, 1366*768 | 500nits, 1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI, 1*DP

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch TAICENN TM-PC170

17.0-inch, 10 points Pcap. touch, 1280*1024, 250nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch TAICENN TM-PCA170

17.0-inch, 10 points Pcap. touch, 1280*1024, 250nits, 1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI, 1*DP

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 18.5 inch TAICENN TM-PC185

Widescreen 18.5-inch, 10 points Pcap. touch, 1366*768, 250nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 18.5 inch TAICENN TM-PCA185

Widescreen 18.5-inch, 10 points Pcap. touch, 1366*768, 250nits, 1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI, 1*DP

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch TAICENN TM-PC190

19.0-inch, 10 points Pcap. touch, 1280*1024, 250nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch TAICENN TM-PCA190

19.0-inch, 10 points Pcap. touch, 1280*1024, 250nits, 1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI, 1*DP

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Màn hình cảm ứng công nghiệp 21.5 inch TAICENN TM-PC215

Widescreen 21.5-inch, 10 points Pcap. touch, FHD 1920*1080, 250nits, 1*VGA, 1*DVI

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN
1 2

Màn hình cảm ứng công nghiệp điện dung – Flat panel mount Capacitive Industrial Touch Monitor (TM-PC Series) TAICENN