Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 6. Phần mềm SCADA – Cảnh báo

Lượt xem: 433

Part 6. Phần mềm SCADA – Cảnh báo

Trong “Part 6” chúng ta cùng tìm hiểu về tính năng “cảnh báo” trong phần mềm Cimon-SCADA

Trong trường hợp giá trị của một Tag cụ thể vượt quá giá trị đã đặt, cảnh báo được sử dụng để thông báo sự kiện. Để sử dụng chức năng này, thiết lập Tag cảnh báo từ các chức năng tùy chọn khi nó được lưu vào cơ sở dữ liệu. Các Tag mà có thể chỉ định cảnh báo là ‘Tag loại tương tự’ và ‘Tag loại số’. Cảnh báo được chia thành ‘Kiểu cảnh báo tương tự’ và ‘Kiểu cảnh báo số’ theo Tag tương ứng. Có kiểu cảnh báo giá trị biên, ROC và giá trị độ lệch trong kiểu cảnh báo tương tự, và có kiểu cảnh báo ON, OFF, OFF → ON, ON → OFF và OFF ← → ON trong kiểu cảnh báo số.

Trong CIMON-SCADA, hệ thống cảnh báo sẽ chạy trước khi hệ thống khác hoạt động, và báo động được hiển thị trên cửa sổ cảnh báo gồm vùng, loại, thứ tự ưu tiên hoặc thời gian xảy ra. Ngoài ra, CIMON-SCADA còn áp dụng báo động bằng âm thanh để thông báo trạng thái cảnh báo.

1. Các kiểu cảnh báo

1.1. Analog Alarm (Cảnh báo tương tự)

Có thể sử dụng các loại báo động sau làm cảnh báo tương tự, và độ trễ có thể được áp dụng cho tất cả các kiểu cảnh báo.

Độ trễ được sử dụng để ngăn chặn đầu ra của báo động ON / OFF bất cứ khi nào giá trị đo xung quanh vùng giá trị báo động thay đổi.

Cảnh báo vùng biên

4 loại báo động này xảy ra bằng cách so sánh giá trị hiện tại của Analog Tag với trạng thái cảnh báo trước đó trên cơ sở giá trị biên. Gồm các loại báo động HiHi, Hi, Lo và LoLo. Các báo động xảy ra bởi một giá trị biên đã đặt cho mỗi cảnh báo. Các ví dụ xảy ra như sau.

 • Hi-Hi: Đây là báo động xảy ra trong trường hợp giá trị đo được lớn hơn giá trị cài đặt Hi-Hi.
 • Hi: Đây là báo động xảy ra trong trường hợp giá trị đo được lớn hơn giá trị cài đặt Hi.
 • Lo: Đây là báo động xảy ra trong trường hợp giá trị đo được nhỏ hơn giá trị cài đặt Lo.
 • Lo-Lo: Đây là báo động xảy ra trong trường hợp giá trị đo được nhỏ hơn giá trị cài đặt Lo-Lo.

Cảnh báo độ lệch

Cảnh báo này xảy ra bằng cách quyết định xem Tag hiện tại có nằm trong phạm vi được gán hay không.

Theo biến thể của một giá trị, một báo động sai lệch nhỏ hoặc một báo động độ lệch lớn xảy ra. Một cảnh báo xảy ra và báo động được thiết lập bởi một giá trị trễ.

 • Minor Deviation Alarm (Báo động sai lệch nhỏ): Đây là cảnh báo xảy ra trong trường hợp giá trị đo được hơi nằm ngoài phạm vi của giá trị đã đặt.
 • Major Deviation Alarm (Báo động sai lệch lớn): Đây là báo động xảy ra trong trường hợp giá trị đo nằm ngoài phạm vi của giá trị đã đặt

Cảnh báo ROC

Đây là báo động xảy ra trong trường hợp phạm vi thay đổi của giá trị được đo lớn hơn giá trị biến thể đã đặt. Một báo động hiển thị giữa trạng thái được thừa nhận hoặc trạng thái không được thừa nhận. Trạng thái không được xác nhận là để hiển thị cảnh báo xảy ra nhưng người dùng không thừa nhận nó. Trạng thái được thừa nhận là để hiển thị rằng người dùng xác nhận sự kiện xảy ra thông qua chuột / chạm hoặc bàn phím. Các trạng thái này có thể được phân biệt dễ dàng bằng màu sắc.

Chú ý:

Độ trễ được sử dụng để ngăn đầu ra ON / OFF, báo động bất cứ khi nào giá trị đo được xung quanh giá trị biên có sự thay đổi nhỏ. Một báo động xảy ra trong trường hợp giá trị đo được lớn hơn giá trị, đó là thêm giá trị trễ vào giá trị biên. Báo động được giải phóng trong trường hợp giá trị đo được nhỏ hơn giá trị, để trừ giá trị trễ từ giá trị biên.

Ví dụ về ứng dụng trễ:

Trong hình trên, giá trị Tag được thay đổi từ phạm vi của báo động Lo đến phạm vi của trạng thái bình thường. Nhưng, vì trạng thái thay đổi trong phạm vi của độ trễ, báo động Lo được giữ.

Trong hình trên, giá trị Tag được thay đổi từ phạm vi của báo động Hi đến phạm vi trạng thái bình thường. Nhưng, vì trạng thái thay đổi bên ngoài phạm vi của độ trễ, báo động Hi xảy ra.

1.2. Digital Alarm (Cảnh báo số)

Cảnh báo số xảy ra theo trạng thái trước đó và trạng thái hiện tại. Có 5 loại như báo động ON, OFF, OFF → ON, ON → OFF, ON↔OFF.

ON Alarm: Trong trường hợp một điểm tiếp xúc tương ứng được phát hiện là trạng thái ON mà không liên quan đến trạng thái trước đó, báo động sẽ xuất hiện. Trong trường hợp giá trị hiện tại của Tag là 1, báo động sẽ xuất hiện. Nếu giá trị được thay đổi thành 0 lần nữa, báo động sẽ xảy ra.

 • OFF Alarm: Trong trường hợp một điểm tiếp xúc tương ứng được phát hiện là trạng thái TẮT mà không liên quan đến trạng thái trước đó, báo động sẽ xuất hiện. Trong trường hợp giá trị hiện tại của Tag là 0, báo động sẽ xuất hiện. Nếu giá trị được thay đổi thành 1 lần nữa, báo động sẽ xảy ra.

 • OFF → ON: Ngay sau khi trạng thái của một điểm tiếp xúc tương ứng được chuyển từ OFF sang ON, xuất hiện và xảy ra báo động. Chức năng này được sử dụng để ngăn không cho xuất ra nhiều lần một báo động được phát hiện trong quá trình bảo trì.

 • ON → OFF: Ngay sau khi trạng thái của một điểm tiếp xúc tương ứng được chuyển từ BẬT sang TẮT, xuất hiện và xảy ra báo động. Chức năng này được sử dụng để ngăn không cho xuất ra nhiều lần báo động được phát hiện trong quá trình bảo trì.

 • ON↔OFF: Ngay sau khi trạng thái của một điểm tiếp xúc tương ứng được chuyển từ BẬT sang TẮT hoặc từ TẮT sang BẬT, sẽ xuất hiện và xảy ra báo động. Chức năng này là một báo động luôn xảy ra trong trường hợp trạng thái của một điểm tiếp xúc bị thay đổi.

2. Cửa sổ hiện thị cảnh báo chi tiết.

Hình ảnh sau là cửa sổ tóm tắt các cảnh báo

Các chức năng của Tool Buttons khi CIMON-SCADA được chạy như sau.

 • Historical Alarm/Alarm Summary: Thay đổi chế độ báo động (lịch sử / thời gian thực).
 • Print: In ra cửa sổ cảnh báo.
 • Selected Alarm Ack: Được sử dụng để chọn và xác nhận một báo động trong số các cảnh báo được hiển thị trên cửa sổ hiện tại.
 • Window Alarm Ack: Được sử dụng để xác nhận báo động xảy ra bởi các trang.
 • All Alarm Ack: Được sử dụng để xác nhận tất cả các báo động.
 • Filter: Được sử dụng để thiết lập một số mục tùy chọn và xem các báo động mà người dùng muốn theo dõi. Có vùng báo động, mức báo động và loại cảnh báo trên các loại bộ lọc.

Nếu bạn nhấp vào phần mong muốn trong một trang trong khi bạn đang chọn Alarm Summary, hộp thoại ‘Alarm Summary’ sẽ xuất hiện để xác định nội dung được hiển thị lịch sử báo động trên đối tượng. Mỗi mục được định nghĩa như sau.

 • Alarm Level (Mức báo động): Được sử dụng để gán mức báo động của các Tag được giám sát.

 • Alarm Zone: được sử dụng để gán vùng báo động của các Tag được giám sát.

 • Alarm Type (Loại cảnh báo): Sử dụng để chỉ định loại báo động được giám sát. Trong trường hợp Tag số, có báo động OFF, ON, OFF-> ON, ON-> OFF và OFF <-> ON. Trong trường hợp của Analog Tag, có báo động HiHi, Hi, Lo, LoLo; như báo động giá trị biên, lớn, nhỏ; như báo động giá trị độ lệch và báo động ROC.

 • Alarm Status: Sử dụng để chỉ định loại trạng thái cảnh báo.

 • Format: Định dạng hiển thị các mục thông báo lịch sử báo động của trên đối tượng.

  • Time: Thời gian gần đây khi trạng thái báo động thay đổi.
  • Tag Name: Tên Tag của báo động tương ứng.
  • Tag Value: Giá trị Tag mà báo động đã xuất hiện hoặc đã xảy ra; Analog Tag được hiển thị dưới dạng chuỗi và Tag số dưới dạng giá trị để hiển thị trạng thái.
  • Alarm Status: Dùng để xuất trạng thái báo động, (Ví dụ: báo động ON, báo động OFF…).
  • Alarm Type: Sử dụng để xuất ra loại báo động xuất hiện. (Ví dụ: Hi, LOLO, OFF, ON-> OFF)
  • Alarm Description: Dùng để xuất chuỗi hiển thị từng trạng thái. (Ví dụ: Chuỗi hiển thị báo động HiHi, ON, OFF và báo động Ack)
  • OFF Time (Thời gian TẮT): Dùng để xuất thời gian một báo động xảy ra.
  • Alarm Zone: Được sử dụng để xuất vùng báo động (A ~ P).
  • Alarm Level: Được sử dụng để xuất các mức báo động (1 ~ 8).
  • ON Time (Thời gian ON): Dùng để xuất thời gian một báo động xảy ra.
 • Alarm Time (Thời gian báo động): Được sử dụng để xuất giờ mà báo động được giữ lại.
 • Color: Sử dụng để gán màu nền của chuỗi và màu của ký tự được hiển thị theo vùng cảnh báo, loại cảnh báo và trạng thái cảnh báo. Nếu bạn nhấn từng nút màu, bảng màu có chín mươi tám màu sẽ xuất hiện. Và gán màu mong muốn trong bảng màu.

 • Option: Được sử dụng để gán một mục mong muốn một cách chọn lọc khi thiết lập lịch sử báo động.

  • Name: Được sử dụng để gán tên cho một đối tượng lịch sử báo động. Mục này được sử dụng để thay đổi đối tượng lịch sử báo động được thiết lập với một ID cụ thể từ bên ngoài. Ví dụ, trong trường hợp đối tượng lịch sử báo động được in trong chương trình tập lệnh, cửa sổ sẽ được phân biệt bằng tên của lịch sử báo động.
  • Action To Double Click: Sử dụng để nhập nội dung của hành động bạn bấm đúp vào một đối tượng lịch sử báo động.
  • Show Header: Hiển thị tiêu đề của đối tượng lịch sử báo động.
  • Show Tool button: Hiển thị các lựa chọn nằm dưới cùng của đối tượng lịch sử báo động.
  • Bottom Add When Alarm On: Thiết lập cho báo động nào xảy ra sau thì phải nằm ở dưới.
  • Bar Move When Alarm On: Cập nhật báo động xảy ra.
  • Blink When Alarm On: Nhấp nháy nếu báo động không được xác nhận.
  • New Item Add When Alarm ON: Hiển thị nội dung của cảnh báo vừa xảy ra liền kề với nội dung của cảnh báo trước đó.
 • Print: Thiết lập để in cửa sổ lịch sử báo động

  • Header: Thiết lập tiêu đề của tài liệu được in.
  • Footer: Thiết lập chân trang tài liệu được in.
  • Margins: Thiết lập lề giấy.
  • Orientation: Thiết lập hướng giấy.
  • White/Black: Thiết lập in trắng/đen.
  • Color Reverse: Thiết lập in màu.

3. Thiết lập cảnh báo cho Tag số.

Cửa sổ cài đặt cảnh báo xuất hiện trong trường hợp được gán làm Tag cảnh báo trong cài đặt chung của hộp thoại Edit Tag.

 • Alarm Type: Sử dụng để gán loại cảnh báo cho một Tag số tương ứng.

Có năm loại báo động như sau.

 • ON: Báo động xảy ra trong trường hợp trạng thái của một địa chỉ liên hệ trùng với trạng thái trước đó.
 • OFF: Báo động xảy ra trong trường hợp trạng thái của một điểm tiếp xúc là OFF bất kể trạng thái trước đó.
 • OFF-> ON: Báo động xảy ra trong trường hợp OFF-> ON.
 • ON-> OFF: Báo động xảy ra trong trường hợp ON-> OFF.
 • ON <-> OFF: Báo động xảy ra trong trường hợp ON-> OFF hoặc OFF-> ON.
 • Biến Tag: ALARMTYPE (1: OFF, 2: ON, 3: OFF-> ON, 4: ON-> OFF, 5: OFF <-> ON)
 • Enable: Sử dụng để bật và tắt để xử lý cảnh báo. Để xử lý cảnh báo cho Tag, bạn nên chỉ định Bật. Điều này có thể được kích hoạt (1) hoặc vô hiệu hóa (0) bằng cách sử dụng một biến Tag (ALARMENABLE) khi CIMON-SCADA được chạy.

[Ví dụ về việc tắt báo thức của TAG1]

TAG1: ALARMENABLE = 0

 • Delay-Time: Tạo thời gian trễ xuất cảnh báo.
 • Alarm Level: Dùng để chỉ định mức báo động cho một Tag số tương ứng. Nếu mức cho Tag cảnh báo được chọn trong thiết lập cảnh báo, cảnh báo sẽ được xuất ra mức (1~8).
 • Alarm Zone: Dùng để gán vùng cảnh báo cho một Tag số tương ứng. Nếu vùng cho Tag cảnh báo được chọn trong thiết lập cảnh báo, cảnh báo sẽ được xuất ra có mười sáu vùng báo động từ A đến P.

Alarm On

 • On Label: Dùng để viết chuỗi được hiển thị khi xảy ra cảnh báo cho một Tag số tương ứng. Biến Tag: INALARM1
 • On Action: Dùng để thiết lập hành động khi xảy ra cảnh báo cho một Tag số tương ứng. Ví dụ: nhập biểu thức hoạt động hoặc tập lệnh cho nó. RunScript (“AlarmTag1”)

Alarm Off

 • Ack Label: Dùng để viết chuỗi được hiển thị khi cảnh báo cho một Tag số tương ứng được xác nhận. Biến Tag: ACKLABEL
 • Off Label: Dùng để viết chuỗi được hiển thị khi cảnh báo cho Tag số tương ứng được giải phóng. Biến Tag: OUTALARM
 • Off Action: Dùng để thiết lập hành động khi cảnh báo cho Tag số bắt đầu xảy ra. Ví dụ: nhập biểu thức hoạt động hoặc tập lệnh cho nó.

4. Thiết lập cảnh báo cho Analog Tag

Cửa sổ cài đặt cảnh báo xuất hiện trong trường hợp Tag được gán làm Tag cảnh báo trong cài đặt chung của hộp thoại Chỉnh sửa Tag.

 • Alarm Type: Thiết lập cảnh báo tương tự được chia thành 3 loại.
  • Value: Điều kiện báo động cho một Tag tương ứng xảy ra.
  • Deviation: Một báo động xảy ra trên cơ sở sự chênh lệch giữa giá trị đặt và giá trị thực( độ lệch).
  • ROC: Báo động khi giá trị của Tag thay đổi.
  • Biến Tag: ALARMTYPE (1: Giá trị, 2: Độ lệch, 3: ROC)
 • Enable: Sử dụng để bật và tắt để xử lý cảnh báo. Để xử lý cảnh báo cho Tag, bạn nên chỉ định Bật. Điều này có thể được kích hoạt (1) hoặc vô hiệu hóa (0) bằng cách sử dụng một biến Tag (ALARMENABLE) khi CIMON-SCADA được chạy.

[Ví dụ về việc tắt báo thức của TAG1]

TAG1: ALARMENABLE = 0

 • Hysteresis: Độ trễ được sử dụng để chặn tiếng chuông báo động bất cứ khi nào giá trị đo được xung quanh giá trị biên thay đổi nhỏ. Một báo động xảy ra trong trường hợp giá trị đo được lớn hơn giá trị đặt, đó là thêm giá trị trễ vào giá trị biên. Báo động ngưng trong trường hợp giá trị đo được nhỏ hơn giá trị, để trừ giá trị trễ từ giá trị biên. Biến Tag: HYSTERESIS
 • Delay-Time: Tạo thời gian trễ xuất cảnh báo.
 • Alarm Level: Dùng để chỉ định mức báo động cho một Tag số tương ứng. Nếu mức cho Tag cảnh báo được chọn trong thiết lập cảnh báo, cảnh báo sẽ được xuất ra mức (1~8).
 • Alarm Zone: Dùng để gán vùng cảnh báo cho một Tag số tương ứng. Nếu vùng cho Tag cảnh báo được chọn trong thiết lập cảnh báo, cảnh báo sẽ được xuất ra có mười sáu vùng báo động từ A đến P.

4.1.Các loại cảnh báo

HiHi

 • HiHi: Thiết lập cho sự xuất hiện của báo động HiHi. Nếu giá trị Tag lớn hơn giá trị đã đặt, báo động HiHi sẽ xuất hiện. Biến Tag: ALARMHIHI
 • On Label: Dùng để viết chuỗi hiển thị khi báo động HiHi xảy ra. Biến Tag: INALARM1
 • On Action: Thiết lập hành động khi có báo động HiHi.

Hi

 • Hi: Đây là giá trị được đặt cho sự xuất hiện của báo động Hi. Nếu giá trị Tag lớn hơn giá trị đã đặt, báo động Hi sẽ xuất hiện. Biến Tag: ALARMHI
 • On Label: Dùng để viết chuỗi hiển thị khi báo động Hi xảy ra. Biến Tag: INALARM2
 • On Action: Thiết lập hành động khi có báo động Hi.

Lo

 • Lo: Đây là giá trị được đặt cho sự xuất hiện của báo động Lo. Nếu giá trị Tag lớn hơn giá trị đã đặt, báo động Lo sẽ xuất hiện. Biến Tag: ALARMLO
 • On Label: Dùng để viết chuỗi hiển thị khi báo động Lo xảy ra. Biến Tag: INALARM3
 • On Action: Thiết lập hành động khi có báo động Lo.

LoLo

 • LoLo: Đây là giá trị được đặt cho sự xuất hiện của báo động LoLo. Nếu giá trị Tag lớn hơn giá trị đã đặt, báo động LoLo sẽ xuất hiện. Biến Tag: ALARMLOLO
 • On Label: Dùng để viết chuỗi hiển thị khi báo động LoLo xảy ra. Biến Tag: INALARM4
 • On Action: Thiết lập hành động khi có báo động LoLo.

Alarm off

 • Ack Label: Sử dụng để viết chuỗi được hiển thị khi báo động được xác nhận. Biến Tag: ACKLABEL
 • Off Label: Sử dụng để viết chuỗi được hiển thị khi báo động đã xảy ra. Biến Tag: OUTALARM
 • Off Action: Sử dụng để thiết lập hành động khi báo động kết thúc.

4.2. Loại báo động sai lệch

Major Dev

 • Target: Sử dụng để nhập giá trị làm tiêu chuẩn của báo động độ lệch. Điều này được sử dụng như giá trị tiêu chuẩn chung của báo động giá trị lớn và độ lệch nhỏ. Biến Tag: ALARMTARGET
 • Major Dev: Sử dụng để nhập giá trị cho một báo động giá trị độ lệch lớn. Nếu sự khác biệt giữa giá trị Tag và mục tiêu lớn hơn giá trị độ lệch đã đặt, báo động sẽ xuất hiện. Giá trị độ lệch lớn phải lớn hơn giá trị độ lệch nhỏ.
 • On Label: Dùng để viết chuỗi hiển thị khi báo động sai lệch xảy ra. Biến Tag: INALARM1
 • On Action: Thiết lập hành động khi có báo động sai lệch.

Minor Dev

 • Target: Sử dụng để nhập giá trị làm tiêu chuẩn của báo động độ lệch. Điều này được sử dụng như giá trị tiêu chuẩn chung của báo động giá trị lớn và độ lệch nhỏ.
 • Minor Dev: Sử dụng để nhập giá trị cho một báo động giá trị độ lệch nhỏ. Nếu sự khác biệt giữa giá trị Tag và mục tiêu lớn hơn giá trị độ lệch nhỏ, báo thức giá trị độ lệch nhỏ sẽ xuất hiện. Giá trị độ lệch nhỏ cho Tag phải nhỏ hơn giá trị độ lệch chính cho Tag đó.
 • On Label: Dùng để viết chuỗi hiển thị khi báo động sai lệch xảy ra. Biến Tag: INALARM2
 • On Action: Thiết lập hành động khi có báo động sai lệch.

Alarm Off

 • Ack Label: Được sử dụng để viết chuỗi được hiển thị khi báo động được xác nhận. Biến Tag: ACKLABEL
 • Off Label: Sử dụng để viết chuỗi được hiển thị khi báo động xảy ra. Biến Tag: OUTALARM
 • Off Action: Được sử dụng để thiết lập hành động khi báo động kết thúc.

4.3. Loại báo động ROC

Rate Of Change Alarm

 • ROC: Dùng để nhập giá trị cho báo động ROC. Nếu giá trị mới thu được lớn hơn giá trị được gán bằng cách so sánh với giá trị trước đó, báo động ROC sẽ xuất hiện. Biến Tag: ALARMROC
 • On Label: Dùng để viết chuỗi hiển thị khi báo động ROC xảy ra. Biến Tag: INALARM1
 • On Action: Thiết lập hành động khi có báo động ROC.

Alarm Off

 • Ack Label: Được sử dụng để viết chuỗi được hiển thị khi báo động được xác nhận. Biến Tag: ACKLABEL
 • Off Label: Sử dụng để viết chuỗi được hiển thị khi báo động xảy ra. Biến Tag: OUTALARM
 • Off Action: Được sử dụng để thiết lập hành động khi báo động kết thúc.

5. Thiết lập báo động

Nếu bạn chọn Alarms trong menu ‘Tools’ của CimonD, hộp thoại sau để thiết lập cách xử lý Tag báo động  xuất hiện. Hộp thoại được sử dụng để quyết định xem một báo động được xuất ra với một máy in hay được lưu trong một tập tin văn bản.

5.1. Alarm Media (Phương tiện cảnh báo)

Đây là danh sách để hiển thị các phương tiện truyền thông báo rằng một thông điệp báo động sẽ được xuất. Trong CIMON-SCADA, một báo động có thể được xuất ra với bốn máy in và lưu ở tệp.

 • Edit: Chức năng này được sử dụng để chỉnh sửa từng mục của một Media Alarm. Để chỉnh sửa, nếu bạn chỉ định phương tiện muốn chỉnh sửa và nhấn nút Edit, hộp thoại thiết lập Máy in sẽ xuất hiện. Hình ảnh sau đây là hộp thoại trong trường hợp bạn chọn 1 Máy in.

  • Use: Được sử dụng để chọn máy in. Nếu bạn chọn ‘Use’, báo động sẽ được xuất ra bằng máy in được chỉ định.
  • Printer Name: Chọn máy in hiện có.
  • Use Color Printer: Sử dụng để in nội dung báo thức bằng cách phân loại thành màu. Để in nội dung báo động có màu, máy in phải là máy in màu để hỗ trợ chế độ KSSM +.
 • Alarm File Configuration: Thiết lập tệp cảnh báo, trong trường hợp phương tiện là tệp, nếu bạn nhấp đúp vào File trong hộp thoại ‘Alarm Configuration’, hộp thoại sau sẽ xuất hiện. Gán Save In để lưu tin nhắn báo động. Bạn có thể nhập vào Lưu hoặc gán bằng cách sử dụng ‘Browse’. Một tệp được sử dụng để lưu nội dung của báo động theo kiểu văn bản. Định dạng tên tệp báo động là AlmYYYY.txt. YYYY có nghĩa là năm. (Ví dụ) Alm2007.txt

  • Use: Được sử dụng để chọn tệp văn bản báo động được lưu. Nếu bạn chọn ‘Use’, một tệp báo động sẽ được lưu trong một thư mục chỉ định.
  • Alarm Zone: Sử dụng để chọn vùng báo động được lưu trong một tập tin.
  • Output Items: Được sử dụng để gán thông tin được xuất ra. Chỉ định là Description, Off Time, Alarm Zone, Alarm Level, On Time, Alarm Time, Time, Tag Value, Alarm Status, Alarm Type and Tag Name. Gán mục được hiển thị và chọn mục đó bằng nút <<, >>. (Bạn có thể chọn một số mục bằng cách sử dụng phím Shift, Ctrl.)
  • Và nếu bạn gán một trong các mục đã chọn và nhấn nút ▲, ▼, thứ tự của mục được gán sẽ được thay đổi.

5.2.  Alarm Buffer Size (Kích thước bộ đệm báo động).

Được sử dụng để gán kích thước của bộ đệm cảnh báo và thời hạn của bộ đệm tệp dữ liệu báo động.

 • Alarm Buffer Size: Được sử dụng để gán số lượng các báo động trực tuyến. Tối thiểu là 100 và Tối đa là 32767.
 • Alarm Data File Buffer Term: Sử dụng để gán thuật ngữ mà một lịch sử báo động sẽ được giữ nguyên. Tối thiểu là 0 ngày và tối đa 365 ngày. Một báo động được lưu trong một tập tin nhị phân để quản lý lịch sử của báo động.

5.3.  Alarm Level Action (Mức báo động)

Điều này được sử dụng để thiết lập một hành động và một tập tin âm thanh trong trường hợp báo động xảy ra theo cấp độ. Các hành động đã lưu và danh sách các tệp âm thanh theo các cấp được hiển thị.

 • Delete: Được sử dụng để xóa tác vụ và tệp âm thanh của mức báo động đã chọn.
 • Edit: Nếu bạn chọn cấp độ mong muốn và nhấp vào Edit, hộp thoại sau sẽ xuất hiện.

  • Alarm On Action: Sử dụng để nhập vào hành động khi báo động mức tương ứng xảy ra.
  • Alarm On Sound(Wave File): Được sử dụng để gán tập tin âm thanh được xuất ra khi báo động của một mức độ tương ứng xảy ra. Nếu xảy ra báo động, một tệp âm thanh đã thiết lập sẽ được liên tục xuất ra. Nếu báo động được công nhận hoặc phát hành, đầu ra sẽ bị dừng lại. Và dừng lại đầu ra của một tập tin âm thanh, bạn có thể sử dụng chức năng StopSound của CIMON SCADA. Chỉ có thể gán tệp âm thanh dưới định dạng *.WAV.
Bình luận