Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Phụ kiện máy tính công nghiệp

Phụ kiện máy tính công nghiệp (Mini PCI-E Cards for Expansion, Embedded Function Card) IBASE

Showing 1–16 of 17 results

Card chức năng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB-CFAST

Embedded Function Cards

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card chức năng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBP358

Embedded Function Cards

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card chức năng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBP358-4

Embedded Function Cards

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-182

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-183

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-184

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-186

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-188

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-189

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-190

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-192

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-193

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-195

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card Mini PCI-E mở rộng cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE IBD-196

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Daughter board cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE ID107

Embedded Function Cards

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Daughter board cho máy tính nhúng công nghiệp iBASE ID450-R

Embedded Function Cards

Đọc tiếp
Vendor: IBASE
1 2

Mini PCI-E Cards for Expansion, Embedded Function Card