Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Networking Motherboard

Bo mạch chủ công nghiệp cho thiết bị mạng – Networking Motherboard IBASE

Showing 1–16 of 24 results

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN500-4C

AMD Embedded G-series SoC Networking Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN500-4CG

AMD Embedded G-series SoC Networking Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN501R-2C

Intel® Celeron® Processor N3350 Networking Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN510D-2C

Intel® Celeron® Processor N3350 Networking Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN800-6L

6th Gen Intel® Xeon® / Core™ i7/i5/i3 Networking
Motherboard with Intel® C236 or H110 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN800-8L

6th Gen Intel® Xeon® / Core™ i7/i5/i3 Networking
Motherboard with Intel® C236 or H110 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN802-8C40G

Intel® Atom™ Processor C3758 Networking Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN803

Intel® Xeon® Processor D-2100 Series Networking Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN805C

8th Gen Intel® Xeon® / Core™ i7/i5/i3 Processor Networking Motherboard with Intel C246 or H310 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN805H

8th Gen Intel® Xeon® / Core™ i7/i5/i3 Processor Networking Motherboard with Intel C246 or H310 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN806-E8

AMD EPYC™ Embedded 3000 Series Networking Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE MBN900

Intel® Xeon® Processor Scalable Family Dual Sockets Networking Motherboard with Intel® C624 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module giao diện quản trị mạng iBASE IBN-F200

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module giao diện quản trị mạng iBASE IBN-P400D

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module giao diện quản trị mạng iBASE IBN-P400Q

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module giao diện quản trị mạng iBASE IBN-P401D

Đọc tiếp
Vendor: IBASE
1 2

Networking Motherboard