Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus ICP DAS

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bộ chuyển đổi Modbus RTU Slave sang M-Bus Master ICP DAS GW-7828

GW-7828 CR
Modbus RTU Slave to M-Bus Master Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang M-Bus ICP DAS I-7590

I-7590 CR
RS-232 / RS-422 / RS-485 to M-Bus Convertor (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module không dây M-Bus 169MHz, 25dBm Four-Faith FMBUS200-169-U

Module không dây M-Bus 169MHz, 25dBm Four-Faith FMBUS200-169-U

Đọc tiếp
Vendor:

Module không dây M-Bus 433MHz, 14dBm Four-Faith FMBUS200-433-U

Module không dây M-Bus 433MHz, 14dBm Four-Faith FMBUS200-433-U

Đọc tiếp
Vendor:

Module không dây M-Bus 868MHz, 14dBm Four-Faith FMBUS200-868-U

Module không dây M-Bus 868MHz, 14dBm Four-Faith FMBUS200-868-U

Đọc tiếp
Vendor:

Module không dây M-Bus 915MHz, 14dBm Four-Faith FMBUS200-915-U

Module không dây M-Bus 915MHz, 14dBm Four-Faith FMBUS200-915-U

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp M-Bus+EVDO+WIFI Four-Faith F-M200-V

Router công nghiệp M-Bus+EVDO+WIFI Four-Faith F-M200-V

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp M-Bus+FDD LTE+WIFI Four-Faith F-M200-FL

Router công nghiệp M-Bus+FDD LTE+WIFI Four-Faith F-M200-FL

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp M-Bus+LTE+WIFI Four-Faith F-M200-L

Router công nghiệp M-Bus+LTE+WIFI Four-Faith F-M200-L

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp M-Bus+TDD LTE+WIFI Four-Faith F-M200-TL

Router công nghiệp M-Bus+TDD LTE+WIFI Four-Faith F-M200-TL

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp M-Bus+WCDMA+WIFI Four-Faith F-M200-W

Router công nghiệp M-Bus+WCDMA+WIFI Four-Faith F-M200-W

Đọc tiếp
Vendor:

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus ICP DAS