Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer L2/L4

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer L2/L4 (Layer L2/L4 Managed Ethernet Switches) PLANET

LAN Switches,Layer L2/L4 Managed Ethernet Switches,L2/L4 Gigabit Ethernet Switch,L2/L4 Fast Ethernet Switch

Showing 1–16 of 23 results

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Quang Gigabit Ethernet/SFP Planet FGSW-1816HPS

16-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-16P2S

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-16P4C

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-16UP4C

16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Planet GS-4210-16T2S

16-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 2-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 6-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-8HP2S

2-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 6-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Quang Gigabit Ethernet/SFP Planet FGSW-2624HPS

24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Quang Gigabit Ethernet/SFP Planet FGSW-2624HPS4

24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-24T2S

24-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng 100/1000X SFP Gigabit Planet GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

24-Port 10/100/1000T + 4-Port 100/1000X SFP Managed Gigabit Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-24P2S

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-24P4C / GS-4210-24PL4C

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-24UP4C

24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 4-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 20-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-24HP2C

4-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 20-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 48 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10G SFP Planet GS-2240-48T4X

48-port 10/100/1000T + 4-port 10G SFP+ Web Smart Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 48-Cổng 10/100/1000BASE-T + 4-Cổng 100/1000BASE-X SFP Gigabit Planet GS-4210-48T4S

48-Port 10/100/1000BASE-T + 4-Port 100/1000BASE-X SFP Gigabit Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer L2/L4 (Layer L2/L4 Managed Ethernet Switches) PLANET