Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE quản lý Layer 3

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE quản lý Layer 3 (Layer 3 Managed PoE Switches) Planet

Power over Ethernet,Layer 3 Managed PoE Switches,802.3bt PoE++/Ultra PoE L3 Managed Switch,802.3at PoE+ L3 Managed Switch

Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16P2XVR

L3 16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16UP2XV / GS-5220-16UP2XVR

L3 16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Cổng 100/1000X SFP + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16UP4S2XR

L3 16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 100/1000X SFP + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24 cổng-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-6341-24P4X

Layer 3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24P4X / GS-5220-24PL4XR

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10GBASE-T + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-6320-24UP2T2XV

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10GBASE-T + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen and Redundant Power

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10GBASE-T + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-6322-24P4X

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10GBASE-T + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with Dual Modular Power Supply Slots

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24UP4XV / GS-5220-24UPL4XVR

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 48-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-48P4X / GS-5220-48PL4XR

L3 48-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 8-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-8UP2T2X

L3 8-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 8-Cổng10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-6320-8P2X

L3 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE quản lý Layer 3 (Layer 3 Managed PoE Switches) Planet