Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer 3

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer 3 (Layer 3 Managed Ethernet Switches) Planet

LAN Switches,Layer 3 Managed Ethernet Switches,Layer 3 Chassis,Layer 3 100G Switch,Layer 3 Telecom Switch,Layer 3 Enterprise Switch,Layer 3 Aggregation Switch with LCD Touch Screen,Layer 3 Aggregation Switch

Showing 1–16 of 24 results

Khung giá chứa 4 khe cắm module thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 IPv6/IPv4 Planet XGS3-42000R

4-Slot Layer 3 IPv6/IPv4 Routing Chassis Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 12-Cổng 10G SFP+ + 8-Cổng 10/100/1000T Planet XGS-6350-12X8TR

Layer 3 12-Port 10G SFP+ + 8-Port 10/100/1000T Managed Switch with Dual 100~240V AC Redundant Power

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 14-Cổng 100/1G SFP with 4 shared 10/100/1000T + 10-Cổng 1G/2.5G SFP + 4-Cổng 10G SFP+ Metro Planet MGSW-28240F

L3 14-Port 100/1G SFP with 4 shared 10/100/1000T + 10-Port 1G/2.5G SFP + 4-Port 10G SFP+ Metro Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16P2XVR

L3 16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16UP2XV / GS-5220-16UP2XVR

L3 16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Cổng 100/1000X SFP + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16UP4S2XR

L3 16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 100/1000X SFP + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-cổng100/1000X SFP + 8-cổng Gigabit TP/SFP + 4-cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-6341-16S8C4XR

Layer 3 16-Port 100/1000X SFP + 8-Port Gigabit TP/SFP + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch (100~240V AC, 36-75V DC)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24 cổng-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-6341-24P4X

Layer 3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-cổng 10/100/1000T + 4-cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-6341-24T4X

Layer 3 24-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-cổng 10/100/1000T + 4-cổng 10G SFP+ Stackable Planet XGS3-24042

Layer 3 24-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24P4X / GS-5220-24PL4XR

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10GBASE-T + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-6320-24UP2T2XV

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10GBASE-T + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen and Redundant Power

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10GBASE-T + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-6322-24P4X

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10GBASE-T + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with Dual Modular Power Supply Slots

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24UP4XV / GS-5220-24UPL4XVR

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng10/100/1000T + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24T4XV/GS-5220-24T4XVR

L3 24-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Managed Ethernet Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24UPL4X(R)

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer 3 (Layer 3 Managed Ethernet Switches) Planet