Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng (Fanless Touch Panel PC) Axiomtek

Showing 1–16 of 33 results

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 10.1 inch Axiomtek GOT5103W-845

10.1″ WXGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® N3060 Processor or Intel® Pentium® N3710 Processor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 10.4 inch Axiomtek GOT110-316

10.4″ XGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3350 or Intel® Pentium® Processor N4200

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 10.4 inch Axiomtek GOT110-316-PoE-PD

10.4″ XGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3350

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 10.4 inch Axiomtek GOT5100T-834

10.4″ XGA/SVGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor J1900

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 10.4 inch Axiomtek GOT5100T-845

10.4″ XGA/SVGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3060

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 12.1 inch Axiomtek GOT5120T-834

12.1″ XGA/SVGA TFT Fanless Touch Panel with Intel® Celeron® Processor J1900

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 12.1 inch Axiomtek GOT5120T-845

12.1″ XGA/SVGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3060

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 15 inch Axiomtek GOT115-319

15″ XGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3350 or Intel® Pentium® Processor N4200

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 15 inch Axiomtek GOT5152T-834

15″ XGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor J1900

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 15 inch Axiomtek GOT5152T-845

15″ XGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3060

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 15.6 inch Axiomtek GOT5153W-834

15.6″ WXGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor J1900

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 15.6 inch Axiomtek GOT5153W-845

15.6″ WXGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3060

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 7 inch Axiomtek GOT107W-319

7″ WSVGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3350 or Intel® Pentium® Processor N4200

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 8.4 inch Axiomtek GOT5840T-834

8.4″ SVGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor J1900

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 8.4 inch Axiomtek GOT5840T-845

8.4″ SVGA TFT Fanless Touch Panel Computer with Intel® Celeron® Processor N3060

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng Axiomtek GOT3126T-834

12.1″ XGA TFT Extended Temp. Fanless Touch Panel Computer with Intel® Atom™ Processor E3827 (-20°C +55°C)

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek
1 2 3

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng (Fanless Touch Panel PC) Axiomtek