Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp EN50155

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp EN50155 (EN50155 Ethernet Switches) Planet

Industrial Ethernet,EN50155 Ethernet Switches,L2+ Ring Managed Gigabit Ethernet Switch,Unmanaged Fast Ethernet Switch

Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp EN50155 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet Planet IGS-5226-4P2T

Industrial EN50155 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T Managed Ethernet Switch(-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet Planet IGS-5227-4MP2MT

Industrial IP67 Rated 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet Planet IGS-5227X-4P2T

Industrial 4-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet Planet IGS-604HPT-M12

Industrial IP67 Rated 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet Planet IGS-604HPT-RJ

Industrial IP67-rated 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T Managed Ethernet Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 4 cổng PoE Ethernet + 4 cổng Ethernet M12 Planet ISW-804PT-M12

Industrial IP67-rated 8-Port 10/100Mbps M12 Ethernet Switch with 4-Port PoE

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 6-Cổng Gigabit Ethernet M12 Planet IGS-5227-6MT-X

Industrial IP67-rated 6-Port 10/100/1000T M12 Managed Ethernet Switch (-40~75 degrees C, X-coded M12)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 6-Cổng Gigabit Ethernet Planet IGS-5227-6T

Industrial IP67-rated 6-Port 10/100/1000T Managed Ethernet Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 8 cổng Ethernet M12 Planet ISW-800T-M12

Industrial IP67 Rated 8-Port 10/100Mbps M12 Fast Ethernet Switch with Wide Operating Temperature

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 8 cổng PoE Ethernet M12 Planet ISW-808PT-M12

Industrial IP67 8-Port 10/100TX M12 802.3at PoE+ Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp IP67 8 cổng PoE Ethernet M12 Planet ISW-808PT-M12A

Industrial 8-Port 10/100TX M12 802.3at PoE+ Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 2+ 8-Cổng Gigabit Ethernet M12 Wall-mount Planet WGS-5225-8MT

Industrial L2+ 8-Port 10/100/1000T M12 Wall-mount Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp EN50155 (EN50155 Ethernet Switches) Planet