Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS ICP DAS

Showing 1–16 of 33 results

Bộ cách ly và lặp tín hiệu Profibus ICP DAS PROFI-2510

PROFI-2510 CR
Isolated PROFIBUS Repeater (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi CANOpen sang Profibus ICP DAS GW-7553-CPM

GW-7553-CPM CR
PROFIBUS to CANopen Gateway (RoHS)
GW-7553-CPM-M CR
PROFIBUS to CANopen Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi CANOpen sang Profibus ICP DAS GW-7553-CPM-M

GW-7553-CPM-M CR PROFIBUS to CANopen Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Hart sang Profibus ICP DAS GW-7557

GW-7557-B CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)
GW-7557-M CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Hart sang Profibus ICP DAS GW-7557-M

GW-7557-B CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)
GW-7557-M CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Ethernet ICP DAS I-7550E

I-7550E CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS)
I-7550E-M CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Ethernet ICP DAS I-7550E-M

I-7550E CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS)
I-7550E-M CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus RTU/ASCII ICP DAS GW-7552

GW-7552-B CR
PROFIBUS/Modbus Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus RTU/ASCII ICP DAS GW-7552-M

GW-7552-M CR
PROFIBUS/Modbus Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus TCP/IP ICP DAS GW-7553

GW-7553-B CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS)
GW-7553-M CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus TCP/IP ICP DAS GW-7553-M

GW-7553-B CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS)
GW-7553-M CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Multi Mode SC ICP DAS PROFI-2541-SC

PROFI-2541 CR
PROFIBUS DP to Fiber Optic Converter – ST-Type (RoHS)
PROFI-2541-SC CR
PROFIBUS DP to Fiber Optic Converter – SC-Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Multi Mode ST ICP DAS PROFI-2541

PROFI-2541 CR
PROFIBUS DP to Fiber Optic Converter – ST-Type (RoHS)
PROFI-2541-SC CR
PROFIBUS DP to Fiber Optic Converter – SC-Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Single Mode SC ICP DAS PROFI-2542-SC

PROFI-2542 CR
PROFIBUS to Single mode Fiber Converter (ST type)
PROFI-2542-SC CR
PROFIBUS to Single mode Fiber Converter (SC type)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Single Mode ST ICP DAS PROFI-2542

PROFI-2542 CR
PROFIBUS to Single mode Fiber Converter (ST type)
PROFI-2542-SC CR
PROFIBUS to Single mode Fiber Converter (SC type)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7550

I-7550-B CR
PROFIBUS to RS-232/422/485 Converter (RoHS)
I-7550-M CR
PROFIBUS to RS-232/422/485 Converter (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS ICP DAS