Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O mở rộng Axiomtek

Lượt xem: 57

For more expansion and convenience, we offer a ready to use I/O boards which are specially designed for Pico-ITX SBCs.

ModelDescription
ax93a09.jpgAX93A09I/O board with two COM, four USB 2.0 and audio for PICO312, PICO313, PICO511, PICO512
ax93a02.jpgAX93A02I/O board with two COM, four USB 3.0 and audio for PICO312, PICO313, PICO511, PICO512
ax93a01.jpgAX93A01I/O board with two COM, four USB 3.0, one Gigabit LAN, HDMI and audio for PICO312, PICO313, PICO511, PICO512
ax93a00.jpgAX93A00I/O board with two COM, four USB 3.0, VGA and audio for PICO312, PICO313, PICO511, PICO512
ax93299.jpgAX93299I/O board with two COM, four USB 3.0 and audio for PICO880, PICO500, PICO300
ax93292.jpgAX93292I/O board with two COM, four USB 2.0 and audio for PICO880, PICO500, PICO300
ax93283.jpgAX93283I/O board with two COM, four USB 2.0 and audio for PICO840, PICO841, PICO842, PICO843
ax93276.jpgAX93276I/O board with two COM, four USB 3.0, one Gigabit LAN, and HDMI for PICO880, PICO500, PICO300
ax93275.jpgAX93275I/O board with two COM, four USB 3.0, VGA and audio for PICO880, PICO500, PICO300
ax93267.jpgAX93267I/O board with one Gigabit LAN, VGA and DC Jack for PICO841, PICO843
Bình luận