Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card Mini PCI Express Axiomtek

Lượt xem: 54

PCI Express Mini Module provides a simple and standardized way to add I/O and storage functions to embedded board without increasing the overall size.

ModelForm FactorI/O
ax92906.jpgAX92906Full-size PCI Express Mini Card2 x RS-232, Half-size PCI Express Mini slot
ax92905.jpgAX92905Full-size PCI Express Mini CardAudio, Half-size PCI Express Mini Card slot
ax92907.jpgAX92907Full-size PCI Express Mini Card2 x SATA connector, 2 x SATA power connector
ax92904_2.jpgAX92904Full-size PCI Express Mini Card32 bit programmable DIO
ax92903.jpgAX92903Full-size PCI Express Mini CardCAN 2.0A, CAN 2.0B
ax92902.jpgAX92902Full-size PCI Express Mini Card1 x Gigabit Ethernet
Bình luận