Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC Cimon – CICON ( Bài 1)

Lượt xem: 180
 1. Cấu hình giao diện

 • Menu bar
 • Toolbar
 • Project window
 • Message window
 • Work window
 • Variable editor window
 • Tùy chỉnh thanh công cụ
 • Tính năng Docking
 • Lối tắt trạng thái cửa sổ

1.1.Menu bar

Menu names được cung cấp bởi phần mềm CICON sẽ được hiển thị. Khi bạn nhấp vào Menu Bar, trình đơn thả xuống sẽ được hiển thị và cho phép bạn sử dụng các chức năng khác nhau.

1.2.Toolbar

Các nút biểu tượng menu được sử dụng thường xuyên được hiển thị trên thanh công cụ

1.3.Project window

PROJECT WINDOW sẽ hiển thị một project hiện tại và các thuộc tính, tham số và thuộc tính thẻ có liên quan của nó.

1.4. Message window

MESSAGE WINDOWhiển thị kết quả biên dịch, tải xuống và tìm kiếm trong danh sách.Để kiểm tra các tin nhắn trước đó, hãy cuộn xuống thanh bên phải MESSAGE WINDOW

Thông báo: hiển thị tất cả các thông báo được thực thi trong phần mềm CICON.

Sau khi Build : hiển thị kết quả biên dịch và liên kết với chương trình PLC.

1.5. Work window

WORK WINDOW hiển thị một số loại cửa sổ chỉnh sửa như Edit Variable, Edit Ladder Diagram và Edit Parameter

Mỗi cửa sổ chỉnh sửa được sử dụng để chỉnh sửa chương trình, tham số và cấu hình.

1.6.Variable editor window

Cửa sổ trình soạn thảo biến hiển thị các biến cho từng vùng thiết bị và được sử dụng để add, delete, edit và describe variables

1.7. Tùy chỉnh thanh công cụ    

Tính năng Tùy chỉnh Thanh công cụ cho phép người dùng chọn các biểu tượng sẽ được hiển thị trên Thanh công cụ.

1.8. Tính năng Docking

Tính năng Docking được sử dụng để định vị từng cửa sổ dựa trên tùy chọn của người dùng trong phần mềm CIMON.

Bằng cách nhấp vào “Hiển thị Docking Sticker” trong Cấu hình CICON, tính năng Docking được kích hoạt.

Tính năng Docking (được đánh dấu màu đỏ) sẽ xuất hiện trên màn hình khi bạn kéo tiêu đề của bất kỳ cửa sổ nào (Cửa sổ dự án, Cửa sổ màn hình thiết bị, Cửa sổ tin nhắn và Cửa sổ trình chỉnh sửa biến).

Với tính năng Docking đang được kích hoạt, bạn có thể sửa đổi vị trí của từng cửa sổ bằng cách kéo chuột.

1.9. Lối tắt của sổ trạng thái

 • Alt + F6: thay đổi tiêu điểm giữa các trạng thái Windows
 • Alt + F7: hiển thị Status Window Focus Movement Tool trên màn hình
 • Ctrl + Tab: hiển thị Program Focus Movement Tool trên màn hình

 

Bình luận