Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Hướng dẫn cài đặt và khởi tạo dự án Xpanel

Lượt xem: 336

1.Cài đặt phần mềm Xpanel Designer

Chọn phiên bản cài đặt mới nhất tại link sau: https://www.cimon.com.vn/download/?tax%5B%5D=12

 • Download file cài đặt về

Mở file cài lên và đợi cho file chạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chọn I accept the terms of the license agreement rồi bấm Next.

Chỉ định vị trí cài đặt Xpanel Designer và nhấn nút Next. Nếu bạn không thay đổi đường dẫn, phần mềm sẽ được cài đặt trong ‘C: \ CIMON \ XpanelDesigner.

 • Nhấn Install để tiếp tục cài đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cửa sổ ‘Font Select’sẽ xuất hiện khi quá trình cài đặt bắt đầu.Phông chữ trong PC được liệt kê ở phía bên trái của cửa sổ.Bạn có thể thêm hoặc xóa bớt các phông chữ được chọn để sử dụng trong dự án.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn Finish để kết thúc cài đặt.

2.Tạo Project

2.1New project

Vào File chọn New Project

 • Project Name

Nhập tên của dự án. Tên dự án sẽ được lưu dưới dạng ‘Prj_MMDĐhhmmss theo định dạng mặc định. Tên trùng lặp không được phép trùng lặp.

Tên có thể được thay đổi trong menu  FileàCopy Project.

 • Project Desc.

Nhập mô tả của dự án. Nó không bắt buộc.

 • Work In

Chỉ định đường dẫn nơi dự án sẽ được lưu. Đường dẫn mặc định là “C:\CIMON\XpanelDesigner’Version’ Eng”. A Một thư mục có tên dự án sẽ được tạo và tệp dự án được lưu dưới dạng định dạng “*.xprj” trong thư mục.

 • Type

Loại tệp dự án có thể được quyết định theo kích thước của từng mẫu  Xpanel. ‘Hybrid Xpanel’ chỉ tương thích vớ ‘XT07C’, bạn phải đánh dấu vào ‘Hybrid’.

 • Project BGColor
  Chỉ định màu nền của dự án. Màu trắng được đặt theo mặc định. Màu nền sẽ được áp dụng cho các trang bổ sung.
 • Password

Thiết lập mật khẩu cho dự án.Mật khẩu phải được nhập với các tiêu chí sau.

 • Bạn có thể sử dụng chữ và số.
 • Không thể sử dụng các ký tự đặc biệt và khoảng trắng.
 • Có thể nhập mật khẩu tối đa 8 ký tự.
 • Mật khẩu được hiển thị là ‘****’.

Một cửa sổ thiết lập trang sẽ xuất hiện khi dự án được tạo. Bạn có thể tạo một trang dựa trên các thuộc tính trong cửa sổ này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Page

3.1 Tạo page

Chuyển đến File –> New page.

Khi bạn tạo một dự án, hộp thoại ‘Page Properties’ sẽ xuất hiện.Bạn có thể chọn loại trang trong hộp tổ hợp.Bạn có thể chọn normal, popup, or  keypad page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal Page

Bạn có thể thêm một cửa sổ tiêu chuẩn bằng cách chọn ‘Normal page’ trong Page Properties.Kích thước mặc định của trang được đặt giống như kích thước của dự án.Tên trang được chỉ định là ‘Base 1’

 

 

 

 

 

 

Popup Page

Bạn có thể thêm cửa sổ trang bật lên bằng cách chọn ‘Popup page’ trong Page Properties.Trang bật lên được sử dụng để nổi một cửa sổ khác trên trang bình thường.Kích thước mặc định của trang được đặt giống như kích thước của mô hình dự án.Tên trang được chỉ định là ‘Popup 1’.

 

 

 

 

 

 

Khi ‘Top Most’ được chọn cho trang bật lên, bạn có thể quyết định có hiển thị trang bật lên trên màn hình đã chỉ định hay không.

Item
NoneLuôn hiển thị trang bật lên mà không có bất kỳ điều kiện hiển thị.
Visible in ScreenChỉ hiển thị trang bật lên trên màn hình được chỉ định. Bạn có thể chỉ định màn hình theo một trang duy nhất như 1, 2. Bạn có thể chỉ định các số đầu tiên và số cuối như 3-5 cho các trang liên tục.
Hide in ScreenẨn trang bật lên trên màn hình được chỉ định. Bạn có thể chỉ định màn hình theo một trang duy nhất như 1, 2. Bạn có thể chỉ định các số đầu tiên và số cuối như 3-5 cho các trang liên tục

Keypad Page

Bạn có thể thêm một cửa sổ bàn phím bằng cách chọn ‘Keypad page’ trong Page Properties.Kích thước mặc định của trang được đặt giống như kích thước của dự án.Tên trang được chỉ định là ‘Keypad 1’.

 

 

 

 

 

Kích thước của trang bàn phím phải nhỏ hơn kích thước của mô hình dự án.Ngoài ra, trang bàn phím phải chứa một hoặc nhiều đối tượng nhập khóa.Bạn có thể thiết kế màn hình nhập dữ liệu bằng cách sử dụng trang bàn phím. Để định cấu hình cài đặt trang bàn phím, chọn ‘Open Keypad Page’ dưới tính năng ‘Touch’ trong cấu hình đối tượng.

Bình luận