Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cách tạo project và demo một đoạn chương trình nhỏ trong phần mềm CICON

Lượt xem: 164

I. Tạo project

1. Khởi động CICON software

2. Chọn File –> New Project

Chọn loại PLC CPU và chọn Next.

3. Hộp thoại xuất hiện Project Properties

 • Project Path : sử dụng để thay đổi đường dẫn nơi tệp dự án sẽ được lưu trữ.
 • Set as default path : nhấp vào đây nếu bạn muốn tạo đường dẫn hiện tại làm đường dẫn mặc định.
 • Một cách khác để thay đổi thư mục Default folder , nhấp vào Tool → Tùy chọn CICON → CICON Options.
 • Trong tab General, nhấp vào Locations và chọn thư mục nơi tệp dự án sẽ được lưu.
 • CPU Type : Nó được sử dụng để quay trở lại hộp thoại kiểu CPU.
 • Series No. : nhấp vào đây để thay đổi chuỗi CPU.
 • Trong trường hợp Hybrid Xpanel, Hybrid XPanel xuất hiện trên Project Properties.
 • Nhấp vào hộp để chọn Hybrid Xpanel.
 • Name : Tên dự án mặc định là ngày và giờ hiện tại. Đổi tên tên dự án.
 • “Prj+month+date_current hour+minute”
 • Ví dụ) Prj0306_1316 → ngày 6 tháng 3. 13:16 CH
 • Developer : Tên nhà phát triển giống với tên máy PC của bạn(Administrator).
 • Description : Viết mô tả dự án nếu cần thiết.
 • Security settings: Nhấp vào để khóa dự án bằng mật khẩu.
 • Mật khẩu này sẽ được sử dụng khi bạn mở tệp dự án này.
 • Nếu bạn quên mật khẩu, dự án của bạn không thể mở được.
 • Connections: Nó được sử dụng để chọn loại tải xuống dự án.
 • Bạn có thể chọn Serial port, Dial-up Modem Leased Line Modem, Ethernet, PLC Simulator, and USB port

4. chọn OK để hoàn thành

II. Tạo chương trình mới

1 .Chọn File → New Program hoặc chuột phải  Program và chọn New Program.

2. Nhập tên chương trình và chọn số ID.

 • ID: Số ID thấp nhất được Run trước.
 • Online Edit Buffer : Đây là các bước bổ sung để chỉnh sửa trực tuyến. Mặc định là khác nhau với các loại CPU.

Nếu số bước này bị giảm khi bạn chỉnh sửa các bước trực tuyến.

3. Chọn Scan and rồi chọn OK

III. Viết chương trình ladder

LD Edit ToolBar

Để nhập logic bậc thang, bạn có các tùy chọn sauErase :

 • Erase: Xóa các phần tử logic hoặc Instructions
 • Normally Open Contact : Nếu bit là On thì Coil sẽ bật On
 • Normally Closed Contact : Nếu bit là Off (1) thì Coil sẽ bật On (1)
 • Coil : Một lệnh đầu ra điều khiển một bit dữ liệu.
 • Vertical Line : Thêm đường thẳng đứng (Nó kết nối nhánh với nhánh)
 • Delete Vertical Line : xóa đường thẳng đứng.

1. Viết chương trình bằng ngôn ngữ Ladder chương trình bật tắt máy bơm đơn giản

Thêm một dòng trống : Chọn Edit → Insert Row or press Ctrl+L

Dòng trống được thêm ở bên dưới con trỏ Màu xanh lam.

Nhấp vào Edit → Insert Next Row hoặc nhấn Ctrl + Enter, Dòng trống được thêm ở phía trên con trỏ Màu xanh lam

a) Chọn   (hoặc nhấn F5 rồi gõ X000.

b) Nếu bạn muốn đăng ký mô tả biến với tên, hãy sử dụng cửa sổ Variable Editor.

c) Tương tự ta chọn để được đầu vào thường đóng cho nút nhấn STOP

Chọn đầu ra (Coil) hoặc nhấn F9 và gõ M0000 là nguồn cấp cho hệ thống

Chọn đầu ra  cấp nguồn cho máy bơm

d) Sau khi đã viết xong chương trình đơn giản này ta chọn Save (Ctrl+S) hoặc nhấp sau khi Save chương trình vạch đỏ bên trái chương trình sẽ mất đi.

e) Một số mẹo

Chọn Tool => CICON Options và CICON Configuration

Chọn LD Editor để thay đổi cài đặt LD Editor.

Nếu bạn chọn Show LD Editor Toolbar và không chọn Do not insert “END” trong Chương trình LD Mới, một chương trình quét mới sẽ xuất hiện như hình dưới đây.

Khi ấn X00 đèn Y10 mở ( kể cả khi X00 đóng hay mở), khi ấn X01 thì đèn Y10 tắt .

Khi ấn X02 đèn Y11 mở, khi nhả X01 thì Y11 vẫn mở.

Khi ấn X03 đèn Y11 chưa tắt ngay vì dùng lệnh LDF nên phải chuyển trạng thái từ ON sang OFF thì Y11 mới tắt .

Bình luận