Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bo mạch chủ máy tính công nghiệp ATX Axiomtek (ATX Motherboard)

Lượt xem: 42

Axiomtek’s high performance industrial ATX motherboards (305 x 244 mm) support a wide range of computing capacities, rich I/Os and expansion slots. The ATX motherboards are ideal platforms for applications in digital video recorder, POS system, intelligent transportation system, multi-media center and more.

ModelCPUChipsetLAN/ USB/ COM/ SATADisplayExpansion
imb520r.jpgIMB520R9th/8th gen Core™ i7/i5/i3, Pentium® & Celeron®Q3702/13/6/4DisplayPort++, VGA, DVI-D, HDMI1 x PCIe x16, 4 x PCIe x4, 1 x PCIe x1, 1 x PCI
imb521r.jpgIMB521R9th/8th gen Core™ i7/i5/i3, Xeon® E, Pentium® & Celeron®C2462/13/6/4DisplayPort++, VGA, DVI-D, HDMI1 x PCIe x16, 4 x PCIe x4, 1 x PCIe x1, 1 x PCI
imb525.jpgIMB5258th gen Core™ i7/i5/i3, Xeon® E, Pentium® & Celeron®C2462/13/6/6DisplayPort, VGA, DVI-D, HDMI1 x PCI Express Mini Card slot, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 4 x PCI
imb524.jpgIMB5248th gen Core™ i7/i5/i3, Pentium® & Celeron®H3102/9/6/4DisplayPort, VGA, DVI-D, HDMI1 x PCI Express Mini Card slot, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 4 x PCI
imb520.jpgIMB5208th gen Core™ i7/i5/i3, Pentium® & Celeron®Q3702/13/6/4DisplayPort, VGA, DVI-D, HDMI1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x1, 1 x PCI
imb523.jpgIMB5238th Core™ i7/i5/i3, Pentium® & Celeron®Q3702/13/6/6DisplayPort, VGA, DVI-D, HDMI1 x PCI Express Mini Card slot, PCIe x16, PCIe x4, PCI
imb502.jpgIMB5027th/6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® & Celeron®Q1702/13/6/5DVI-D, VGA, HDMIPCIe x16, PCIe x4, PCI
imb501.jpgIMB5017th/6th generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® & Celeron®H1102/8/6/4DisplayPort, VGA, HDMIPCIe x16, PCIe x4, PCI, PCI Express Mini Card
imb500.jpgIMB5007th/6th generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® & Celeron®Q1702/12/6/5DisplayPort, VGA, HDMIPCIe x16, PCIe x4, PCI, PCI Express Mini Card
imb521.jpgIMB5218th gen Core™ i7/i5/i3, Xeon® E, Pentium® & Celeron®C2462/13/6/4DisplayPort, VGA, DVI-D, HDMI1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x1, 1 x PCI
imb211.jpgIMB2114th Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron®Q872/14/6/5DisplayPort, VGA, DVI-D, HDMIPCIe x16, PCIe x4, PCIe x1, PCI
imb210.jpgIMB210Xeon® E3, 4th Generation Core™, Pentium®, & Celeron®C2262/10/6/5DisplayPort, DVI-I, HDMIPCIe x16, PCIe x4, PCIe x1, PCI
Bình luận