Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Camera công nghiệp tự động điều chỉnh tiêu cự

Camera công nghiệp tự động điều chỉnh tiêu cự, Zoom autofocus cameras, kết nối USB, Gigabit Ethernet Imaging Source

Showing 1–16 of 24 results

Camera công nghiệp GigE Color tự động điều chỉnh tiêu cự 1,280×960 (1.2 MP), 30 fps Imaging Source DFK Z12G445

 • 1/3 inch Sony CCD sensor (ICX445AQA)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 30 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Color tự động điều chỉnh tiêu cự 1,920×1,200 (2.3 MP), 41 fps Imaging Source DFK Z12GX236

 • 1/2.8 inch Sony CMOS Exmor sensor (IMX236LQJ)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 41 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Color tự động điều chỉnh tiêu cự 2,048×1,536 (3.1 MP), 36 fps Imaging Source DFK 39GX265-Z20

 • 1/1.8 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX265LQR)
 • Motor zoom: 6.8 mm to 136 mm
 • 2,048×1,536 (3.1 MP), up to 36 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Color tự động điều chỉnh tiêu cự 2,592×1,944 (5 MP), 15 fps Imaging Source DFK Z12GP031

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Color tự động điều chỉnh tiêu cự 2,592×1,944 (5 MP), 15 fps Imaging Source DFK Z30GP031

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • Motor zoom: 4.3 mm to 129 mm
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Mono tự động điều chỉnh tiêu cự 1,280×960 (1.2 MP), 30 fps Imaging Source DMK Z12G445

 • 1/3 inch Sony CCD sensor (ICX445ALA)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 30 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Mono tự động điều chỉnh tiêu cự 1,920×1,200 (2.3 MP), 41 fps Imaging Source DMK Z12GX236

 • 1/2.8 inch Sony CMOS Exmor sensor (IMX236LLJ)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 41 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Mono tự động điều chỉnh tiêu cự 2,048×1,536 (3.1 MP), 36 fps Imaging Source DMK 39GX265-Z20

 • 1/1.8 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX265LLR)
 • Motor zoom: 6.8 mm to 136 mm
 • 2,048×1,536 (3.1 MP), up to 36 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Mono tự động điều chỉnh tiêu cự 2,592×1,944 (5 MP), 15 fps Imaging Source DMK Z12GP031

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp GigE Mono tự động điều chỉnh tiêu cự 2,592×1,944 (5 MP), 15 fps Imaging Source DMK Z30GP031

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • Motor zoom: 4.3 mm to 129 mm
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 2.0 Color tự động điều chỉnh tiêu cự 2,592×1,944 (5 MP), 6 fps Imaging Source DFK 72AUC02-F

 • 1/2.5 inch Micron CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 6 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 2.0 Color tự động điều chỉnh tiêu cự 2,592×1,944 (5 MP), 60 fps Imaging Source DFK AFU050-L34

 • 1/4 inch CMOS sensor
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Image enhancement
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 2.0 Color tự động điều chỉnh tiêu cự 744×480 (0.4 MP), 76 fps Imaging Source DFK 22AUC03-F

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9V024)
 • 744×480 (0.4 MP), up to 76 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 2.0 Mono tự động điều chỉnh tiêu cự 2,592×1,944 (5 MP), 6 fps Imaging Source DMK 72AUC02-F

 • 1/2.5 inch Micron CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 6 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 2.0 Mono tự động điều chỉnh tiêu cự 744×480 (0.4 MP), 76 fps Imaging Source DMK 22AUC03-F

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9V024)
 • 744×480 (0.4 MP), up to 76 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.0 Color tự động điều chỉnh tiêu cự 1,920×1,200 (2.3 MP), 54 fps Imaging Source DFK AFUX236-M12

 • 1/2.8 inch Sony CMOS sensor (IMX236LQJ)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 54 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source
1 2

USB 3.0 monochrome autofocus cameras, USB 3.0 color autofocus cameras, USB 2.0 monochrome autofocus cameras, USB 2.0 color autofocus cameras, GigE monochrome zoom cameras, GigE color zoom cameras