Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0)

Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0) ICP DAS

Showing 1–16 of 24 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU x86 OS CE 6.0 1 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8137-CE6

XP-8137-CE6 CR 1 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU x86 OS CE 6.0 7 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8737-CE6

XP-8737-CE6 CR 7 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8037-CE6

XP-8037-CE6 CR 0 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS CE 6.0 1 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8138-CE6

XP-8138-CE6 CR 1 I/O slot WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS CE 6.0 7 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8738-CE6

XP-8738-CE6 CR 7 I/O slots WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8038-CE6

XP-8038-CE6 CR 0 I/O slot WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 + OS WES7 ICP DAS XP-8031-WES7

XP-8031-WES7 CR Standard XP-8000 with x86 CPU and WES7 OS (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 + OS WES7 ICP DAS XP-8731-WES7

XP-8731-WES7 CR Standard XP-8000-WES7 with 7 I/O Slots (Multilingual Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 1 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8131-CE6

XP-8131-CE6 Standard XP-8000-CE6 with x86 CPU, Windows CE6 OS, and 1 I/O Slot (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 3 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8331-CE6

XP-8331-CE6 Standard XP-8000-CE6 with x86 CPU, Windows CE6 OS, and 3 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 7 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8731-CE6

XP-8731-CE6 Standard XP-8000-CE6 with x86 CPU, Windows CE6 OS, and 7 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8031-CE6

XP-8031-CE6 Standard XP-8000-CE6 with x86 CPU, Windows CE6 OS, and 0 I/O Slot (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8039-CE6

XP-8039-CE6 0 I/O slot InduSoft Based XPAC with WinCE 6.0 (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8139-CE6

XP-8139-CE6 1 I/O slot InduSoft Based XPAC with WinCE 6.0 (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8339-CE6

XP-8339-CE6 3 I/O slots InduSoft Based XPAC with WinCE 6.0 (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8739-CE6

XP-8739-CE6 7 I/O slots InduSoft Based XPAC with WinCE 6.0 (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0) ICP DAS