Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch Switch không quản lý

Thiết bị chuyển mạch Switch không quản lý (Unmanaged Ethernet Switches) Planet

LAN Switches,Unmanaged Ethernet Switches,Gigabit Ethernet Switch,Gigabit PoE Switch,Fast Ethernet Switch,Fast Ethernet PoE Switch

Showing 1–16 of 33 results

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng Ethernet Planet FNSW-1601

16-Port 10/100BASE-TX Fast Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng Gigabit Ethernet Planet GSW-1601

16-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSW-1820HP

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 1000X SFP Gigabit Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSW-1820VHP

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSD-2022P

8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T Desktop Switch (120 watts)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng quang SFP Planet FGSD-1821P

16-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 1-Port Shared 1000X SFP Desktop Switch (185 Watts)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet FGSW-1822VHP

16-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP + 2-Port SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang SFP Planet FGSW-2022VHP

12-Port 10/100TX 802.3at PoE + 4-Port 10/100TX 802.3bt PoE + 2-Port Gigabit TP + 2-Port SFP Ethernet Switch with LCD Management

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng Ethernet Planet FNSW-2401

24-Port 10/100BASE-TX Fast Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng Gigabit Ethernet Planet GSW-2401

24-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSW-2620HP

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 1000X SFP Gigabit Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSW-2620VHP

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Combo quang Gigabit TP/SFP Planet FGSW-2511P

24-Port 10/100BASE-TX 802.3at PoE + 1-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang SFP Planet FGSW-2622VHP

24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP + 2-Port SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Uplink Gigabit Ethernet Planet GSD-504UP

2-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 1-Port Gigabit Desktop Switch (External 120 Watts)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Uplink Gigabit Ethernet Planet GSD-604HP

4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T Desktop Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2 3

Thiết bị chuyển mạch Switch không quản lý (Unmanaged Ethernet Switches) Planet