Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Rich IO resistive (TPC-PR Series)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Rich IO Resistive Touch Industrial Panel PC (TPC-PR Series) TAICENN

TPC-PR series is modular designed with true flat 5-wires resistive touchscreen panel pc, which can be equipped with a variety of Intel Celeron and Core i3/i5/i7 processors, ranging from 10.4 inches to 24.0” availability. The TPC-PR series is designed with rich IO: 2* Ethernet ports, 6* USB ports, 6* serial ports, 1* HDMI and 1*VGA ports.

Showing 1–16 of 44 results

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch TAICENN TPC-PR104A

10.4”, 1024 * 768, Intel Apollo Lake j3455, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, Mic-in/Line-out, DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch TAICENN TPC-PR104C

10.4”, 1024 * 768, Intel Baytrail J1900, resistive touch, 2*GLAN, 5*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 9~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch TAICENN TPC-PR104K

10.4”, 1024 * 768, Kaby lake 7th-gen. Core i3-7100U/i5-7200U/i7-7500U, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch TAICENN TPC-PR104S

10.4”, 1024 * 768, Celeron 3855U, Skylake Core i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch TAICENN TPC-PR104W

10.4”, 1024 * 768, Celeron 4205U/Core i3-8145U/i5-8265U/ i7-8565U, Dual-core 1.8Ghz, Resistive touch, 2*GLAN, 8*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Line-out, DC 9~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch TAICENN TPC-PR121A

12.1”, 1024 * 768, Intel Apollo Lake j3455, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch TAICENN TPC-PR121C

12.1”, 1024 * 768, Intel Baytrail J1900, resistive touch, 2*GLAN, 5*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 9~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch TAICENN TPC-PR121K

12.1”, 1024 * 768, Kaby lake 7th-gen. Core i3-7100U/i5-7200U/i7-7500U, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch TAICENN TPC-PR121S

12.1”, 1024 * 768, Celeron 3855U, Skylake Core i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch TAICENN TPC-PR121W

12.1”, 1024 * 768, Celeron 4205U/Core i3-8145U/i5-8265U/ i7-8565U, Dual-core 1.8Ghz, Resistive touch, 2*GLAN, 8*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Line-out, DC 9~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch TAICENN TPC-PR150A

15.0”, 1024 * 768, Intel Apollo Lake J3455, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch TAICENN TPC-PR150C

15”, 1024*768, Intel Baytrail J1900, resistive touch, 2*GLAN, 5*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 9~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch TAICENN TPC-PR150K

15.0”, XGA 1024 * 768, Kaby lake 7th-gen. Core i3-7100U/i5-7200U/i7-7500U, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch TAICENN TPC-PR150S

15.0”, XGA 1024 * 768, Skylake Core i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Mic-in/Line-out, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch TAICENN TPC-PR150W

15.0”, 1024 * 768, Celeron 4205U/Core i3-8145U/i5-8265U/ i7-8565U, Dual-core 1.8Ghz, Resistive touch, 2*GLAN, 8*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1*VGA, Line-out, DC 9~24V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15.6 inch TAICENN TPC-PR156A

15.6”, 1366 * 768, Intel Apollo Lake J3455, Resistive touch, 2*GLAN, 6*USB, 6*COM, 1*HDMI, 1* VGA, Mic-in/Line-out, DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: TAICENN
1 2 3

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Rich IO Resistive Touch Industrial Panel PC (TPC-PR Series) TAICENN