Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết bị xử lý ảnh công nghiệp

Thiết bị xử lý ảnh công nghiệp, Camera công nghiệp, camera kính hiển vi, bo mạch camera công nghiệp Imaging source

Camera công nghiệp

Camera công nghiệp,Industrial cameras, Camera công nghiệp kết nối USB, kết nối Gigabit Ethernet Imaging Source
Xem thêm

Camera kính hiển vi công nghiệp

Camera kính hiển vi công nghiệp, microscope cameras, Imaging Source
Xem thêm

Bo mạch camera công nghiệp

Bo mạch camera công nghiệp, board cameras, kết nối USB, Gigabit Ethernet Imaging Source
Xem thêm

Camera công nghiệp tự động điều chỉnh tiêu cự

Camera công nghiệp tự động điều chỉnh tiêu cự, Zoom autofocus cameras, kết nối USB, Gigabit Ethernet Imaging Source
Xem thêm

Kít phát triển hệ thống xử lý ảnh

Kít phát triển hệ thống xử lý ảnh (Embedded vision), Development kits, MIPI CSI-2 sensor modules, MIPI CSI-2 board cameras, FPD-Link III board cameras, IP67-rated FPD-Link III cameras Embedded vision
Xem thêm

Bộ chuyển đổi Camera - Video công nghiệp

Bộ chuyển đổi Camera, Video công nghiệp, Converters grabbers Imaging Source
Xem thêm

Ống kính Lens camera công nghiệp

Ống kính Lens camera công nghiệp, Optics, Lens, Tubes, rings, Filters Imaging Source
Xem thêm

Phần mềm thư viện lập trình hệ thống xử lý ảnh

Phần mềm thư viện lập trình hệ thống xử lý ảnh, HALCON / MERLIC, máy thị giác (machine vision) Imaging Source
Xem thêm

Công cụ phần mềm phát triển ứng dụng xử lý ảnh

Công cụ phần mềm phát triển ứng dụng xử lý ảnh, máy thị giác Imaging Source
Xem thêm

Cáp kết nối USB, Gigabit Ethernet

Cáp kết nối USB, Gigabit Ethernet cho camera công nghiệp Imaging Source
Xem thêm

The industrial cameras, converters and frame grabbers manufactured by The Imaging Source are highly robust and are designed to run maintenance free for years in many applications: machine vision, AOI (automated optical inspection), visual inspection, factory automation, quality control, medical, life science, microscopy, and amateur astronomy