Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình PLC

Bộ lập trình PLC, Bộ lập trình điều khiển Logic (PLC), Hệ thống điều khiển  PLC Cimon

CIMON brings innovation, control and efficiency to manufacturing. Click here to learn more about the core features of our PLC control system.

Module CPU PLC XP/CP

Module CPU PLC XP/CP
Xem thêm

Module CPU PLC-S

Module CPU PLC-S
Xem thêm

Module vào/ra số Cimon PLC CP/XP (Digital I/O)

Module vào/ra số Cimon PLC CP/XP (Digital I/O)
Xem thêm

Module vào/ra số Cimon PLC-S (Digital I/O)

Module vào/ra số Cimon PLC-S (Digital I/O)
Xem thêm

Module vào/ra tương tự Cimon PLC XP/CP (Analog I/O)

Module vào/ra tương tự Cimon PLC XP/CP (Analog I/O)
Xem thêm

Module vào/ra tương tự Cimon PLC-S (Analog I/O)

Module vào/ra tương tự Cimon PLC-S (Analog I/O)
Xem thêm

Module truyền thông Cimon PLC XP/CP (Communication Module)

Module truyền thông Cimon PLC XP/CP (Communication Module)
Xem thêm

Module truyền thông Cimon PLC-S ( Communication Module)

Module truyền thông Cimon PLC-S ( Communication Module)
Xem thêm

Module đo nhiệt độ Cimon PLC XP/CP (RTD & TC)

Module đo nhiệt độ Cimon PLC XP/CP (RTD & TC)
Xem thêm

Module đặc biệt Cimon PLC XP/CP ( Special Module)

Module đặc biệt Cimon PLC XP/CP ( Special Module)
Xem thêm

Module mở rộng cho PLC XP/CP

Module mở rộng cho PLC XP/CP
Xem thêm

Module nguồn cho PLC CP/XP

Module nguồn cho PLC CP/XP
Xem thêm

Đế (Base) cho Cimon PLC XP/CP

Đế (Base) cho Cimon PLC XP/CP
Xem thêm

Module dự phòng cho hệ thống PLC (Redundancy System)

Module dự phòng cho hệ thống PLC (Redundancy System)
Xem thêm

Phụ kiện PLC Cimon ( cáp, pin, dummy, thẻ nhớ...)

Phụ kiện PLC Cimon ( cáp, pin, dummy, thẻ nhớ...)
Xem thêm

PLC Control System, PLC Controller, CIMON