Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị quan trắc địa kỹ thuật

Thiết bị quan trắc địa kỹ thuật Geokon

Vibrating wire, structural health monitoring, geotechnical instrumentation, sensors

Cảm biến quan trắc môi trường - Khí tượng thủy văn

Cảm biến quan trắc môi trường - Khí tượng thủy văn
Xem thêm

Thiết bị đo ứng suất Strain Gauge

Thiết bị đo ứng suất Strain Gauge
Xem thêm

Thiết bị đo dịch chuyển, biến dạng Displacement Transducer

Thiết bị đo dịch chuyển, biến dạng Displacement Transducer
Xem thêm

Giãn kế Extensometer

Giãn kế Extensometer
Xem thêm

Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer & Máy đo mực nước

Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer & Máy đo mực nước
Xem thêm

Cảm biến đo lún Settlement Sensor

Cảm biến đo lún Settlement Sensor
Xem thêm

Tấm đo áp lực Pressure Cell

Tấm đo áp lực Pressure Cell
Xem thêm

Cảm biến đo tải trọng Load Cell

Cảm biến đo tải trọng Load Cell
Xem thêm

Bộ ghi đo chuyển vị ngang Inclinometer

Bộ ghi đo chuyển vị ngang Inclinometer
Xem thêm

Cảm biến đo nghiêng Tiltmeter_Con_lắc_Pendulum

Cảm biến đo nghiêng Tiltmeter_Con_lắc_Pendulum
Xem thêm

Bộ đọc cảm biến quan trắc Readout

Bộ đọc cảm biến quan trắc Readout
Xem thêm

Bộ ghi đo tự động Datalogger_&_phần_mềm

Bộ ghi đo tự động Datalogger_&_phần_mềm
Xem thêm

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters)

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters)
Xem thêm

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Fiber-Optics)

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Fiber-Optics) Geokon
Xem thêm

Cảm biến đo nhiệt độ bê_tông_Temperature_Sensor

Cảm biến đo nhiệt độ bê_tông_Temperature_Sensor
Xem thêm

Cáp tín hiệu thiết bị quan trắc

Cáp tín hiệu thiết bị quan trắc (MISCELLANEOUS)
Xem thêm

CUSTOM PRODUCTS

CUSTOM PRODUCTS
Xem thêm

Thiết bị quan trắc địa kỹ thuật Geokon