Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Imaging Source Việt Nam, Nhà phân phối Camera công nghiệp hãng The Imaging Source tại Việt Nam

The Imaging Source

Bo mạch camera lập trình nhúng màu 1,920×1,080 (2.1 MP), 120 fps, 1/2.8 inch sensor IMX462 The Imaging Source DFM 36MX462-ML

Bo mạch camera lập trình nhúng màu 1,920×1,080 (2.1 MP), 120 fps, 1/2.8 inch sensor IMX462

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Bo mạch camera lập trình nhúng màu 1,920×1,080 (2.1 MP), 120 fps, 1/2.8 inch sensor IMX290 The Imaging Source DFM 36MX290-ML

Bo mạch camera lập trình nhúng đơn sắc 1,920×1,080 (2.1 MP), 120 fps, 1/2.8 inch sensor IMX290

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Bo mạch camera lập trình nhúng đơn sắc 1,920×1,080 (2.1 MP), 120 fps, 1/2.8 inch sensor IMX290 The Imaging Source DMM 36MX290-ML

Bo mạch camera lập trình nhúng đơn sắc 1,920×1,080 (2.1 MP), 120 fps, 1/2.8 inch sensor IMX290

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Bo mạch camera lập trình nhúng màu 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps, 1/2.9 inch sensor IMX296 The Imaging Source DFM 36MX296-ML

Bo mạch camera lập trình nhúng màu 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps, 1/2.9 inch sensor IMX296

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Bo mạch camera lập trình nhúng đơn sắc 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps, 1/2.9 inch sensor IMX296 The Imaging Source DMM 36MX296-ML

Bo mạch camera lập trình nhúng đơn sắc 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps, 1/2.9 inch sensor IMX296

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Bo mạch camera lập trình nhúng màu 720×540 (0.4 MP), 120 fps, 1/2.9 inch sensor IMX297 The Imaging Source DFM 36MX297-ML

Bo mạch camera lập trình nhúng màu 720×540 (0.4 MP), 120 fps, 1/2.9 inch sensor IMX297

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Bo mạch camera lập trình nhúng đơn sắc 720×540 (0.4 MP), 120 fps, 1/2.9 inch sensor IMX297 The Imaging Source DMM 36MX297-ML

Bo mạch camera nhúng đơn sắc 720×540 (0.4 MP), 120 fps, 1/2.9 inch sensor IMX297

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Phần mềm cho camera nhúng The Imaging Source

Phần mềm cho camera nhúng The Imaging Source
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Phụ kiện cho camera nhúng The Imaging Source

Phụ kiện cho camera nhúng the Imaging Source

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source

Nguồn cung cấp camera công nghiệp GigE The Imaging Source

Nguồn cung cấp camera công nghiệp GigE

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source
1 2 3 4 5 6 28