Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Camera công nghiệp The Imaging Source

Được thành lập vào năm 1990, The Imaging Source là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về Camera công nghiệp, bộ chuyển đổi video và các thành phần thị giác nhúng để tự động hóa nhà máy, quản lý chất lượng, y học, khoa học, an ninh và một loạt các thị trường khác.

Camera với giao diện USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, GigE, MIPI và các sản phẩm thị giác máy sáng tạo khác của chúng tôi nổi tiếng về chất lượng cao và khả năng đáp ứng yêu cầu hiệu suất của các ứng dụng khắt khe.