Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ đọc, lưu trữ và hiển thị tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge cho phòng thí nghiệm

Bộ đọc, lưu trữ và hiển thị tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge cho phòng thí nghiệm (TABLETOP AND LABORATORY MEASURING DEVICES) Lorenz Messtechnik GmbH

Measuring Amplifier, Data Logger, SG Amplifier, DC Amplifier for Strain Gauge, Digital Indicators, Power Supply, Digital, Supply and Amplifier, Limit Value Module, Dual Limit Switches, Speed Evaluation, Strain Gauges, Strain Gage Amplifier

 

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ hiển thị 2 thông số Momen xoắn/Tốc độ (Torque/Speed), Momen xoắn/Góc quay (Torque/Angle), Lực/độ dịch chuyển (Force/Displacement) Lorenz DD-2002

Bộ hiển thị 2 thông số Momen xoắn/Tốc độ (Torque/Speed), Momen xoắn/Góc quay (Torque/Angle), Lực/độ dịch chuyển (Force/Displacement) Lorenz DD-2002, Dual-Range Digital Display DD-2002 for Torque/Speed, Torque/Angle, or Force/Displacement Measurement produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM80-TG

Bộ hiển thị và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM80-TG, Measuring Amplifier with Data Logger GM80-TG for up to 3000 measured values for active & strain gauge sensors produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ đọc, lưu trữ và hiển thị tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge cho phòng thí nghiệm (TABLETOP AND LABORATORY MEASURING DEVICES) Lorenz Messtechnik GmbH