Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch PoE công nghiệp (Unmanaged)

Switch (Thiết bị chuyển mạch) PoE công nghiệp (Unmanaged) 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất

Hiển thị kết quả duy nhất

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Ethernet 3Onedata IPS215-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Ethernet 3Onedata IPS215-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IPS215-1F-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IPS215-F-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS316-2GC-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS316-2GC-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-4T-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-4T-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IPS2000G-1GT-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IPS2000G-1GT-4GPOE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit 3Onedata IPS2000G-1GF-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit 3Onedata IPS2000G-1GF-4GPOE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPS2000G-1GS-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPS2000G-1GS-4GPOE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-8POE

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-8POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet 120W, 1 cổng quang SFP Four-Faith F-SW1010-8P-SF120W

Switch công nghiệp 8 cổng PoE 120W, 1 cổng quang SFP Four-Faith F-SW1010-8P-SF120W

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet 65W, 1 cổng quang SFP Four-Faith F-SW1010-8P-SF65W

Switch công nghiệp 8 cổng PoE 65W, 1 cổng quang SFP Four-Faith F-SW1010-8P-SF65W

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch (Thiết bị chuyển mạch) PoE công nghiệp (Unmanaged) 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất