Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch công nghiệp (Managed)

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp (Managed) hãng 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất

Showing 1–16 of 71 results

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RS-405FC

RS-405FC CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RSM-405FC

RSM-405FC CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RS-405FT

RS-405FT CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RSM-405FT

RSM-405FT CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Single Mode SC ICP DAS RS-405FCS

RS-405FCS CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Single Mode, SC Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Single Mode SC ICP DAS RSM-405FCS

RSM-405FCS CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Single Mode, SC Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RS-405

RS-405 CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RS-405A

RS-405A ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch (+12 ~ +48 VDC, non-isolation)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RSM-405

RSM-405 CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RSM-405-R

RSM-405-R CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with metal case (RoHS) (+12 ~ +48 VDC, non-isolation)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RSM-405A

RSM-405A ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with metal case (+12 ~ +48 VDC, non-isolation)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 8 cổng Redundant Ring Ethernet ICP DAS RS-408

RS-408 CR 8-port Redundant Ring Switch with Isolated Power Input +10 VDC ~ +30 VDC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 8 cổng Redundant Ring Ethernet ICP DAS RSM-408

RSM-408 CR 8-port Redundant Ring Switch with Isolated Power Input +10 VDC ~ +30 VDC, metal casing (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp quản lý 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang 3Onedata IES6116-6F

IES6116-6F(M):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-6F(S):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-6F(SS):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-12F

IES5028-4GS-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES5024-12F

IES5024-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3 4 5

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp (Managed) hãng 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất