Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch công nghiệp (Managed)

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp (Managed) hãng 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất

Showing 1–16 of 42 results

Switch công nghiệp quản lý 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang 3Onedata IES6116-6F

IES6116-6F(M):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-6F(S):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-6F(SS):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-12F

IES5028-4GS-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES5024-12F

IES5024-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-4F

IES7120-4GS-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES7120-4GS-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES7120-4GS-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES6116-4F

IES6116-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-2F

IES7120-4GS-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES7120-4GS-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES7120-4GS-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES6116-2F

IES6116-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES6116-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-8F

IES5028-4GS-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Ethernet +4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS

IES7120-4GS:
16-port 10/100Base-T(X) + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), Web managed , DIN-Rail mounting , 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Ethernet 3Onedata IES6116

IES6116:
16-port 10/100Base-T(X) Industrial Ethernet Switch, Web managed , DIN-Rail mounted , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120G-4GS

IES7120G-4GS is an industrial grade, managed and redundancy Ethernet switch which supports 16 Gigabit Ethernet Ports and 4 Gigabit SFP slots

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit Ethernet +4 cổng quang Combo Gigabit SFP + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES5028G-8GC-4GS

28-port Full Gigabit Layer 2 Managed Industrial Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES7120G-16GT

IES7120G-16GT is an industrial grade, managed and redundancy Ethernet switch which supports 16 Gigabit Ethernet Ports

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 18 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES5024-8F

IES5024-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-4F

IES5028-4GS-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES5024-4F

IES5024-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp (Managed) hãng 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất