Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

SUNIX/ Taiwan chuyên cung cấp: Thiết bị tự động hóa IoT, bộ đổi chuyển đổi RS-232/485/422, card mở rộng truyền thông RS-232/485/422, USB, Cloud Gateway, USB Docking, USB-C Video Dongle, USB 3.0 Video Adapter, DisplayPort Video Splitter, Digital Video Dongle, ….

SUNIX

Card công nghiệp PCI Universal 2 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-P2102SI

Card công nghiệp PCI Universal 2 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-P2102SI

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card PCI Universal Low Profile 2 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-P2102LI

Card PCI Universal Low Profile 2 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-P2102LI

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card PCI Universal Low Profile 2 cổng RS-422/485 SUNIX IPC-P2102L

Card PCI Universal Low Profile 2 cổng RS-422/485 SUNIX IPC-P2102L

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card công nghiệp PCI Universal 2 cổng RS-422/485 SUNIX IPC-P2102

Card công nghiệp PCI Universal 2 cổng RS-422/485 SUNIX IPC-P2102

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card công nghiệp PCI Express 4 cổng RS-232/422/485 with Surge SUNIX IPC-E3204S

Card công nghiệp PCI Express 4 cổng RS-232/422/485 with Surge SUNIX IPC-E3204S

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card công nghiệp PCI Express 4 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-E2204SI

Card công nghiệp PCI Express 4 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-E2204SI

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card công nghiệp PCI Express 4 cổng RS-422/485 with Surge SUNIX IPC-E2204S

Card công nghiệp PCI Express 4 cổng RS-422/485 with Surge SUNIX IPC-E2204S

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card công nghiệp PCI Express Low Profile 2 cổng RS-422/485 with Surge SUNIX IPC-E2202SL

Card công nghiệp PCI Express Low Profile 2 cổng RS-422/485 with Surge SUNIX IPC-E2202SL

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card công nghiệp PCI Express 2 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-E2202SI

Card công nghiệp PCI Express 2 cổng RS-422/485 with Surge & Isolation SUNIX IPC-E2202SI

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX

Card công nghiệp PCI Express 2 cổng RS-422/485 with Surge SUNIX IPC-E2202S

Card công nghiệp PCI Express 2 cổng RS-422/485 with Surge SUNIX IPC-E2202S

Đọc tiếp
Vendor: SUNIX
1 2 3 4 5 6 14