Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters)

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters) Geokon

Hiển thị kết quả duy nhất

Cảm biến đo ứng suất hố khoan 3 trục Biaxial Geokon 4350

Biaxial Stressmeters (VW) | Model 4350

Đọc tiếp
Vendor: GEOKON

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 4300

Borehole Stressmeters (VW) | Model 4300

Đọc tiếp
Vendor: GEOKON

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 4360

Soft Inclusion Stress Cells (VW) | Model 4360

Đọc tiếp
Vendor: GEOKON

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 4370

Concrete Stressmeters (VW) | Model 4370

Đọc tiếp
Vendor: GEOKON

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 5000

Borehole Deformation Gauges | Model 5000

Đọc tiếp
Vendor: GEOKON

Thiết bị đo ứng suất hố khoan Geokon 3200

Borehole Pressure Cells | Model 3200

Đọc tiếp
Vendor: GEOKON

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters) Geokon