Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Smart Supply Chain

Quản lý kho hàng thông minh cùng Axiomtek (Intelligent Warehouse Management)

Quản lý kho hàng thông minh cùng Axiomtek - Intelligent Warehouse Management

Sản xuất thông minh – Smart Manufacturing cùng Axiomtek

The emergence of high performance, intelligent industrial computer solutions has led to the rise of smart manufacturing. The use of robotics and machine vision in warehouses and production lines has resulted in higher efficiency and quality product output, as well as less waste of raw...

RTLS (Real Time Locating System) – Hệ thống định vị thời gian thực và những ứng dụng trong thực tế

RTLS là gì ? RTLS là hệ thống định vị thời gian thực, viết tắt của từ tiếng Anh Real-time Locating System. RTLS thường sử dụng tự động nhận dạng và theo dõi vị trí của một vật hay người theo thời gian thực, thông...

ABA Cooltrans làm nóng chuỗi logistics lạnh

ABA Cooltrans làm nóng chuỗi logistics lạnh

Ứng dụng công nghệ RFID vào trong sản xuất và chuỗi cung ứng

Ứng dụng công nghệ RFID vào trong sản xuất và chuỗi cung ứng

CROSS-DOCKING VÀ MILK-RUN TRONG LOGISTICS

CROSS-DOCKING VÀ MILK-RUN TRONG LOGISTICS