Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Giao diện cảm biến Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge

Giao diện cảm biến Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge sang tín hiệu tương tự, RS-485, USB với phần mềm hiển thị Lorenz Messtechnik

Operator Interface, Panel Meter, Sensor Interface, Strain Gauge Amplifiers, Hand Held, Battery Operated, Data Logger, Strain Gage Amplifiers, Strain Gauge Amplifier, Strain Gage Amplifier, Measuring devices, DC-Amplifiers, Calibrators, Interface

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và Ethernet Lorenz SI-ETH

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và Ethernet Lorenz SI-ETH, 2 Channel Ethernet-Sensor Interface, suitable for rough industry applications by the high Level of protection from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và RS-485 Lorenz SI-RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và RS-485 Lorenz SI-RS485, Sensor interfaces with RS485 suitable for rough industry applications by the high level of protection from Lorenz Messtechnik GmbH, the supplier and manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB, 2 Channel USB-Sensor Interface, SI-USB – Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB3

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB3, 4 Channel USB Sensor Interface, Operator Interface, USB, Panel Meter, Strain Gauge Amplifiers, Measuring devices, DC-Amplifiers, Process Controls, Controllers, Signal Conditioners, Amplifiers, Instrumentation, Measurements, Monitoring, Set-Point Units

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz LCV-USB3

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz LCV-USB3, USB-Sensor Interface, Operator Interface, Voltage or Current Output, Panel Meter, Sensor Interface, Strain Gauge Amplifiers, Hand Held, Battery Operated, Data Logger, Strain Gage Amplifiers, Strain Gauge Amplifier, Strain Gage Amplifier, Measuring devices

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz LCV

SG-Sensor Interfaces for the conversion of output signals of strain gauges-based sensors to normed output signals from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz SI

Strain Gauge Sensorinterface, suitable for rough industry applications by the high level of protection from Lorenz Messtechnik GmbH, the supplier & manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Giao diện cảm biến Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge sang tín hiệu tương tự, RS-485, USB với phần mềm hiển thị Lorenz Messtechnik