Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Relay Winston

Relay trung gian, Rơ le thời gian (Timer relay), rơ le bán dẫn (Solid state relay), Counter,… Winston

Showing 1–16 of 152 results

Bộ đếm counter 4 Pin LED Winston JDM11-5H

Bộ đếm counter 4 Pin LED Winston JDM11-5H

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter 4 số hiển thị LED và hiển thị cơ học Winston JDM9-4

JDM9-4 Counting Relay Electronic Digital Display Number Counter 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter 4 số LED Winston MCF-4X

Bộ đếm counter 4 số LED Winston MCF-4X

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter 5 số cơ học có thể đặt lại Winston YB-06

Bộ đếm counter 5 số cơ học có thể đặt lại

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter 6 số hiển thị LED và hiển thị cơ học Winston JDM9-6

JDM9-6 Punch Mechanical Electronic Digital Counter 

 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter cơ học 4 số có thể đặt lại Winston CSK4-NKW

Bộ đếm counter cơ học 4 số có thể đặt lại

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter cơ học 4 số có thể đặt lại Winston CSK4-YKW

Bộ đếm counter cơ học 4 số có thể đặt lại

 

 

 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter cơ học 5 số có thể đặt lại Winston CSK5-NKW

Bộ đếm counter cơ học 5 số có thể đặt lại

 

 

 

 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter cơ học 5 số có thể đặt lại Winston CSK5-YKW

Bộ đếm counter cơ học 5 số có thể đặt lại

 

 

 

 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter cơ học 6 số có thể đặt lại Winston CSK6-NKW

Bộ đếm counter cơ học 6 số có thể đặt lại

 

 

 

 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter cơ học 6 số có thể đặt lại Winston MCF-6X

MCF-6X Mechanical Electromagnetic Counter 

 

 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm counter DC 24V cơ học 6 số có thể đặt lại Winston CSK6-YKW

CSK6-YKW DC 24V Time Relay Digital Electromagnetic Counter 

 

 

 

 

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm điện tử counter 4 Pin Winston JDM11-6H 4Pin

Bộ đếm điện tử counter 4 Pin Winston JDM11-6H 4Pin

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm điện tử counter hiển thị 6 số Winston JDM11-6H-6Pin

Bộ đếm điện tử counter hiển thị 6 số Winston JDM11-6H-6Pin

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm điện tử counter hiển thị 6 số Winston LFC-6

Bộ đếm điện tử counter hiển thị 6 số Winston LFC-6

Đọc tiếp
Vendor: Winston

Bộ đếm mét dài counter 5 số hiển thị cơ đến hàng thập phân Winston Z96-F

Bộ đếm mét dài counter 5 số hiển thị cơ đến hàng thập phân

Đọc tiếp
Vendor: Winston
1 2 3 4 8 9 10