Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp Rack-mount

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp Rack-mount (Rack-mount Ethernet Switches Planet)

Industrial Ethernet,Rack-mount Ethernet Switches,Rack-mount L3 Managed Ethernet Switch,Rack-mount Managed Ethernet Switch

Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 2+ 16-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-5225-16T4S

Industrial L2+ 16-Port 10/100/1000T + 4-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000Mbps with 4-Cổng Shared SFP Planet IGSW-24040T

Industrial 24-Port 10/100/1000Mbps with 4-Port Shared SFP Managed Gigabit Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 3 14-Cổng 100/1G SFP with 4 Shared TP + 10-Cổng 1G/2.5G SFP + 4-Port 10G SFP+ Planet IGS-6325-20S4C4X

Industrial L3 14-Port 100/1G SFP with 4 Shared TP + 10-Port 1G/2.5G SFP + 4-Port 10G SFP+ Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 3 20-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng Gigabit TP/SFP + 4-Cổng 10G SFP+ Planet IGS-6325-20T4C4X

Industrial L3 20-Port 10/100/1000T + 4-Port Gigabit TP/SFP + 4-Port 10G SFP+ Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet IGS-6325-24P4X

Industrial L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Ethernet Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng Shared 100/1000X SFP Planet IGS-6325-24P4S

Industrial L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port Shared 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp Rack-mount (Rack-mount Ethernet Switches Planet)