Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET ICP DAS

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bộ chuyển đổi PROFINET sang Modbus RTU/ASCII ICP DAS GW-7662

GW-7662 CR
PROFINET to Modbus RTU/ASCII Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi PROFINET sang Modbus TCP/IP ICP DAS GW-7663

GW-7663 CR
PROFINET to Modbus TCP Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi PROFINET sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7580

I-7580 CR
PROFINET to RS-232/422/485 Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 10 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PFN-2019

PFN-2019/S CR
PROFINET I/O Module (10-channel Universal Analog Input Module) (RoHS)
include PFN-2019 module and a DB-1820 daughter board

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS PFN-2042

PFN-2042 CR
PROFINET I/O Module (Isolated 16-ch DO) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 16 kênh đầu vào số (Dry contact) ICP DAS PFN-2053

PFN-2053 CR
PROFINET I/O Module (Dry contact Non-Isolated 16-ch DI) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS PFN-2051

PFN-2051 CR
PROFINET I/O Module (Isolated 16-ch DI) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 4 kênh đầu ra tương tự cách ly ICP DAS PFN-2024

PFN-2024 CR
PROFINET I/O Module (4-channel Isolated Analog Output Module) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 6 kênh đầu vào số + 6 kênh đầu ra Relay cách ly ICP DAS PFN-2060

PFN-2060 CR
PROFINET I/O Module (Isolated 6-ch DI & 6-ch Relay Output) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 8 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS PFN-2052

PFN-2052 CR
PROFINET I/O Module (Isolated 8-ch DI) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Profinet 8 kênh đầu vào số + 8 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS PFN-2055

PFN-2055 CR
PROFINET I/O Module (Isolated 8-ch DI & 8-ch DO) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET ICP DAS