Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module đặc biệt Cimon PLC XP/CP ( Special Module)

Load Cell module, High Speed Counter module, Positioning module,  Data Logger module nằm trong danh mục module đặc biệt.

Hiển thị kết quả duy nhất

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao High Speed Counter Cimon CM1-HS02C (2 Ch, 200kpps, PNP Open Collector)

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao High Speed Counter Cimon CM1-HS02C (2 Ch, 200kpps, PNP Open Collector)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao High Speed Counter Cimon CM1-HS02E (2 Ch, 500kpps, Line Drive input)

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao High Speed Counter Cimon CM1-HS02E (2 Ch, 500kpps, Line Drive input)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao High Speed Counter Cimon CM1-HS02F (2 Ch, 200kpps, NPN Open Collector)

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao High Speed Counter Cimon CM1-HS02F (2 Ch, 200kpps, NPN Open Collector)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02C (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 2mV/V (Standard))

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02C (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 2mV/V (Standard))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02D (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 2mV/V, (High Speed Weighing))

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02D (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 2mV/V, (High Speed Weighing))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02E (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 3.6mV/V (Wide Range))

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02E (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 3.6mV/V (Wide Range))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module điều khiển 2 trục Cimon CM1-PS02A (2 Axes, Linear & Circular interpolation, 1Mpps, Line Driver output)

Module điều khiển 2 trục Cimon CM1-PS02A (2 Axes, Linear & Circular interpolation, 1Mpps, Line Driver output)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module điều khiển 8 trục Cimon CM1-PS08N (8 Axis/ Ethercat , Linear & Circular & Helical interpolation)

Module điều khiển 8 trục Cimon CM1-PS08N (8 Axis/ Ethercat , Linear & Circular & Helical interpolation)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module lưu trữ dữ liệu (Data Logger) cho PLC Cimon CM1-LG32A (Ethernet 1 Port(10/100Mbps), Memory 2GB, Data Logging / AUTO Dump)

Module lưu trữ dữ liệu (Data Logger) cho PLC Cimon CM1-LG32A (Ethernet 1 Port(10/100Mbps), Memory 2GB, Data Logging / AUTO Dump)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module đặc biệt Cimon PLC XP/CP ( Special Module)