Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module đo nhiệt độ Cimon PLC XP/CP (RTD & TC)

Module đo nhiệt độ Cimon PLC XP/CP (RTD & TC)

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM1-RD04A (4 Channel (PT100, JPT100))

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM1-RD04A (4 Channel (PT100, JPT100))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM1-RD04B (4 Channel (PT1000))

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM1-RD04B (4 Channel (PT1000))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM1-TC04A (4 Channel (K,J,E,T,B,R,S,N))

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM1-TC04A (4 Channel (K,J,E,T,B,R,S,N))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu vào nhiệt độ Thermistor Cimon CM1-TH08A (8 Channel, (NTC))

Module 8 kênh đầu vào nhiệt độ Thermistor Cimon CM1-TH08A (8 Channel, (NTC))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module đo nhiệt độ Cimon PLC XP/CP (RTD & TC)