Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module truyền thông Cimon PLC XP/CP (Communication Module)

Sản xuất theo tiêu chuẩn IEE802.3. Hỗ trợ các giao thức ARP, ICMP, IP, TCP, UDP. Hỗ trợ DHCP bằng cách sử dụng với CIMON-SCADA (CM1-EC10C). Cung cấp tính năng Modbus / TCP Master, cho phép kết nối với các thiết bị thương hiệu khác.

Hiển thị kết quả duy nhất

Module OPC UA Cimon CM1-EC10OPC (10/100Base-T/TX,2,000 Node(handling), 200 Node(Mon))

Module OPC UA Cimon CM1-EC10OPC (10/100Base-T/TX,2,000 Node(handling), 200 Node(Mon))

Đọc tiếp
Vendor:

Module truyền thông 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-422/485 Cimon CM1-SC02A

Module truyền thông 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-422/485 Cimon CM1-SC02A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông 1 cổng RS-232 Cimon CM1-SC01A

Module truyền thông 1 cổng RS-232 Cimon CM1-SC01A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông 1 cổng RS-232 DNP 3.0 Cimon CM1-SC01DNP (RS232C 1Port, DNP3.0 protocol)

Module truyền thông 1 cổng RS-232 DNP 3.0 Cimon CM1-SC01DNP (RS232C 1Port, DNP3.0 protocol)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông 1 cổng RS-422/485 Cimon CM1-SC01B

Module truyền thông 1 cổng RS-422/485 Cimon CM1-SC01B

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông 2 cổng RS-232 Cimon CM1-SC02C

Module truyền thông 2 cổng RS-232 Cimon CM1-SC02C

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông BACnet IP Cimon CM1-BN01A (Bacnet, 10Mbps, UDP/IP)

Module truyền thông BACnet IP Cimon CM1-BN01A (Bacnet, 10Mbps, UDP/IP)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Cimon CM1-EC01DNP (10Mbps, DNP3.0 (Single Host))

Module truyền thông Cimon CM1-EC01DNP (10Mbps, DNP3.0 (Single Host))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Cimon CM1-EC04DNP (10Mbps, DNP3.0 (4 Host))

Module truyền thông Cimon CM1-EC04DNP (10Mbps, DNP3.0 (4 Host))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông CIMON-NET Master Cimon CM1-CN01M (CIMON-NET Master, CANbus, 2800Byte I/O)

Module truyền thông CIMON-NET Master Cimon CM1-CN01M (CIMON-NET Master, CANbus, 2800Byte I/O)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông CIMON-NET Slave Cimon CM1-CN01S (CIMON-NET Slave, CANbus, 512Byte I/O)

Module truyền thông CIMON-NET Slave Cimon CM1-CN01S (CIMON-NET Slave, CANbus, 512Byte I/O)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Ethernet + 1 cổng quang Cimon CM1-EC10B (100Mbps, UDP/TCP, MODBUS TCP Master, Fiber Optic)

Module truyền thông Ethernet + 1 cổng quang Cimon CM1-EC10B (100Mbps, UDP/TCP, MODBUS TCP Master, Fiber Optic)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Ethernet Cimon CM1-EC01A (10Mbps, UDP/TCP, MODBUS TCP Slave)

Module truyền thông Ethernet Cimon CM1-EC01A (10Mbps, UDP/TCP, MODBUS TCP Slave)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Ethernet Cimon CM1-EC10A (10/100Mbps, UDP/TCP, MODBUS TCP Master)

Module truyền thông Ethernet Cimon CM1-EC10A (10/100Mbps, UDP/TCP, MODBUS TCP Master)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Ethernet Cimon CM1-EC10C (10/100Mbps, UDP/TCP, DHCP)

Module truyền thông Ethernet Cimon CM1-EC10C (10/100Mbps, UDP/TCP, DHCP)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông RS-485 Profibus Cimon CM1-PD01A

Module truyền thông RS-485 Profibus Cimon CM1-PD01A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Cimon PLC XP/CP (Communication Module)