Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module vào/ra tương tự Cimon PLC XP/CP (Analog I/O)

Module vào/ra tương tự Cimon PLC XP/CP (Analog I/O)

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA04I (DA 4CH, 14Bit, Current Output 4~20mA)

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA04I (DA 4CH, 14Bit, Current Output 4~20mA)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA04V (DA 4CH, 14Bit, Voltage Output -10~+10V)

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA04V (DA 4CH, 14Bit, Voltage Output -10~+10V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA04VA (DA 4CH, 14Bit, Voltage Output 0~+10V)

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA04VA (DA 4CH, 14Bit, Voltage Output 0~+10V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD04VI (AD 4CH, 14Bit, Voltage/Current Input)

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD04VI (AD 4CH, 14Bit, Voltage/Current Input)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD04W (AD 4CH, 16Bit, Voltage/Current Input)

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD04W (AD 4CH, 16Bit, Voltage/Current Input)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA08I (DA 8CH, 14Bit, Current Output 4~20mA)

Module 8 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA08I (DA 8CH, 14Bit, Current Output 4~20mA)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA08V (DA 8CH, 14Bit, Voltage Output -10~+10V)

Module 8 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA08V (DA 8CH, 14Bit, Voltage Output -10~+10V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA08VA (DA 8CH, 14Bit, Voltage Output 0~+10V)

Module 8 kênh đầu ra tương tự Cimon CM1-DA08VA (DA 8CH, 14Bit, Voltage Output 0~+10V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD08I (AD 8CH, 14Bit, Current Input)

Module 8 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD08I (AD 8CH, 14Bit, Current Input)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD08V (AD 8CH, 14Bit, Voltage Input)

Module 8 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD08V (AD 8CH, 14Bit, Voltage Input)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

PLC 16 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD16VI (AD 16CH, 14Bit, Voltage/Current Input)

PLC 16 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD16VI (AD 16CH, 14Bit, Voltage/Current Input)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module vào/ra tương tự Cimon PLC XP/CP (Analog I/O)