Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module vào/ra số Cimon PLC-S (Digital I/O)

Module vào/ra số Cimon PLC-S (Digital I/O)

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Module 16 kênh đầu ra Relay DO Cimon CM3-SP16EOR (Relay Output 16pts, 2A)

Module 16 kênh đầu ra Relay DO Cimon CM3-SP16EOR (Relay Output 16pts, 2A)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI +16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDT (DI 16 pts, DO 16 pts, TR)

Module 16 kênh đầu vào số DI +16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDT (DI 16 pts, DO 16 pts, TR)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOC (DO 32pts. DC24V (TR)source)

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOC (DO 32pts. DC24V (TR)source)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOT (DO 32pts. DC24V (TR)sink)

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOT (DO 32pts. DC24V (TR)sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM3-SP32EDO (DI 32 pts, DC24V)

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM3-SP32EDO (DI 32 pts, DC24V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu vào số DI +8 kênh đầu ra Relay DO Cimon CM3-SP16EDR (DI 8pts, Relay Output 8pts. 2A)

Module 8 kênh đầu vào số DI +8 kênh đầu ra Relay DO Cimon CM3-SP16EDR (DI 8pts, Relay Output 8pts. 2A)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module vào/ra số Cimon PLC-S (Digital I/O)